Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Hλιούπολη (Στρ. Μακρυγιάννη)

Βιοιατρική Hλιούπολη (Στρ. Μακρυγιάννη)

n

n

Βιοιατρική Hλιούπολη (Στρ. Μακρυγιάννη)

Η Βιοιατρική Hλιούπολη (Στρ. Μακρυγιάννη) άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2018 στη Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου 133. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Hλιούπολη (Στρ. Μακρυγιάννη)

Τμήματα