Βιοιατρική Ηλιούπολης

Βιοιατρική Ηλιούπολης

n

n

Βιοιατρική Ηλιούπολης

Η Βιοιατρική Ηλιούπολης άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2018 στη Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου 133. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα