Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Μιχαλακοπούλου

Βιοιατρική Μιχαλακοπούλου

n

n

Βιοιατρική Μιχαλακοπούλου

Η Βιοιατρική Ιλισίων ιδρύθηκε το 1986 και καταλαμβάνει ένα χώρο 2.700 τ.μ. στην οδό Μιχαλακοπούλου 2 – 6. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα