Βιοιατρική Καλλιθέα

Βιοιατρική Καλλιθέα

n

n

Βιοιατρική Καλλιθέα

Η Βιοιατρική στην Καλλιθέα ιδρύθηκε το 1999 και καταλαμβάνει ένα χώρο 900 τ.μ. επί της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 155 – 157 στην Καλλιθέα. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 66 άτομα, από τα οποία τα 17 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα