Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Καλογρέζα

Βιοιατρική Καλογρέζα

n

n

Βιοιατρική Καλογρέζα

Η Βιοιατρική Καλογρέζα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2019. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα