Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Κηφισιά

Βιοιατρική Κηφισιά

Κηφισίας 227, Κηφισιά, 145 61

Ανάβρυτα, Κτίριο 2

n

Κηφισίας 227, Κηφισιά, 145 61

Ανάβρυτα, Κτίριο 2

n

Βιοιατρική Κηφισιά

Η Βιοιατρική στην Κηφισιά ιδρύθηκε το 1994 και καταλαμβάνει ένα χώρο 1.250 τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισίας 227 στα Ανάβρυτα. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 89 άτομα, από τα οποία τα 40 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα