Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Κηφισιάς

Βιοιατρική Κηφισιάς

n

n

Βιοιατρική Κηφισιάς

Η Βιοιατρική Κηφισιάς ιδρύθηκε το 1994 και καταλαμβάνει ένα χώρο 1.250 τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισίας 227 στα Ανάβρυτα. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 89 άτομα, από τα οποία τα 40 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα