Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Κορυδαλλός

Βιοιατρική Κορυδαλλός

n

n

Βιοιατρική Κορυδαλλός

Η Βιοιατρική Κορυδαλλός λειτουργεί από το 2000 και πρόσφατα μεταφέρθηκε σε νέο επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 93 στον Κορυδαλλό. Το προσωπικό του Διαγνωστικό Κέντρο αποτελείται από 33 άτομα, από τα οποία τα 12 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα