Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Μελίσσια

Βιοιατρική Μελίσσια

n

n

Βιοιατρική Μελίσσια

Η Βιοιατρική στα Μελίσσια λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2016 σε αυτόνομο κτήριο 920 τ.μ. επί της Λ. Δημοκρατίας 73 στα Μελίσσια. Στο Διαγνωστικό Κέντρο απασχολούνται 35 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα