Βιοιατρική Νέας Ερυθραίας

Βιοιατρική Νέας Ερυθραίας

n

n

Βιοιατρική Νέας Ερυθραίας

Η Βιοιατρική Νέας Ερυθραίας άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2018 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 163. ΤΤο εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα