Βιοιατρική Νέας Ερυθραίας

Βιοιατρική Νέας Ερυθραίας

n

n

Βιοιατρική Νέας Ερυθραίας

Η Βιοιατρική Νέας Ερυθραίας άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2018 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 163. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα