Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Νέα Ιωνία

Βιοιατρική Νέα Ιωνία

n

n

Βιοιατρική Νέα Ιωνία

Η Βιοιατρική στη Νέα Ιωνία ιδρύθηκε το 2000 και καταλαμβάνει ένα χώρο 700 τ.μ. επί της οδού Μελ. Μερκούρη 34. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 56 άτομα, από τα οποία τα 18 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα