Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Νέα Σμύρνη

Βιοιατρική Νέα Σμύρνη

n

n

Βιοιατρική Νέα Σμύρνη

Η Βιοιατρική στη Νέα Σμύρνη λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2016 σε αυτόνομο κτήριο 2.050 τ.μ. επί της Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 231 και Ψαρών στη Νέα Σμύρνη. Στο Διαγνωστικό Κέντρο απασχολούνται 35 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα