Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Πεύκης

Βιοιατρική Πεύκης

n

n

Βιοιατρική Πεύκης

Η Βιοιατρική Πεύκης λειτουργεί σε αυτόνομο κτήριο 1.060 τ.μ. επί της Λ. Αμαρουσίου 14 στην Πεύκη. Στο Διαγνωστικό Κέντρο απασχολούνται 35 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα