Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Πειραιάς (Ηρ. Πολυτεχνείου)

Βιοιατρική Πειραιάς (Ηρ. Πολυτεχνείου)

n

n

Βιοιατρική Πειραιάς (Ηρ. Πολυτεχνείου)

Η Βιοιατρική Πειραιάς (Ηρ. Πολυτεχνείου) άρχισε να λειτουργεί σε έναν χώρο 1.000 τ.μ. στο εμπορικό κέντρο «Τερψιθέα» επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 55 – 57 στον Πειραιά. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 56 άτομα, από τα οποία τα 19 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Πειραιάς (Ηρ. Πολυτεχνείου)

Τμήματα