Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Περιστερίου (Εθν. Μακαρίου)

Βιοιατρική Περιστερίου (Εθν. Μακαρίου)

n

n

Βιοιατρική Περιστερίου (Εθν. Μακαρίου)

Η Βιοιατρική Περιστερίου (Εθν. Μακαρίου) ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριου του 2020. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Η Βιοιατρική Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου) είναι εξοπλισμένη με νέο υπερσύγχρονο απεικονιστικό εξοπλισμό:
– Μαγνητικός τομογράφος Siemens Magnetom Sola

Δείτε περισσότερα

Τμήματα