Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Περιστερίου (Π. Τσαλδάρη)

Βιοιατρική Περιστερίου (Π. Τσαλδάρη)

n

n

Βιοιατρική Περιστερίου (Π. Τσαλδάρη)

Η Το Διαγνωστικό Κέντρο Βιοιατρική Περιστερίου (Π. Τσαλδάρη) συμβεβλημένο με ΕΟΠΥΥ και ασφαλιστικά ταμεία. Eξυπηρετεί ιδιωτικές ασφαλιστικές. ιδρύθηκε το 1995 και καταλαμβάνει ένα χώρο 1.050 τ.μ. στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 75 – 77 στο Περιστέρι. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 112 άτομα, από τα οποία τα 33 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Περιστερίου (Π. Τσαλδάρη)

Τμήματα