Βιοιατρική Πλατεία Αμερικής

Βιοιατρική Πλατεία Αμερικής

n

n

Βιοιατρική Πλατεία Αμερικής

Η Βιοιατρική Πλατείας Αμερικής ιδρύθηκε το 2018 και καταλαμβάνει ένα χώρο 1432 τ.μ. επί της οδού Πατησίων 180. Το προσωπικό του Διαγνωστικό Κέντρου αποτελείται από 22 άτομα, από τα οποία τα 8 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα