Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Ραφήνα

Βιοιατρική Ραφήνα

n

n

Βιοιατρική Ραφήνα

Η Βιοιατρική στην Ραφήνα ιδρύθηκε το 2018 και καταλαμβάνει ένα χώρο 750 τ.μ. στο 26ο χλμ της Λ. Μαραθώνος. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. 

Τμήματα