Βιοιατρική Τούμπα

Βιοιατρική Τούμπα

n

n

Βιοιατρική Τούμπα

Η Βιοιατρική στη Τούμπα Θεσσαλονίκης λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2019 επί της Οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 61 στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα