Βιοιατρική Βασ. Όλγας

Βιοιατρική Βασ. Όλγας

n

n

Βιοιατρική Βασ. Όλγας

Η Βιοιατρική στην Βασιλίσσης Όλγας 154 (περιοχή ΜΑΡΤΙΟΥ) άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2011 σε ένα νέο, ιδιόκτητο 8-όροφο κτίριο με συνολική επιφάνεια 2.300 τ.μ. H νέα αυτή μονάδα αποτελεί έργο ζωής και εκπλήρωση του οράματος του ιδρυτή της Βιοιατρικής για την παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας στο χώρο της εργαστηριακής ιατρικής στη Β. Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η λειτουργική διαρρύθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι άνετοι και υψηλής αισθητικής χώροι υποδοχής, αναμονής και εξετάσεων, μαζί με την φιλική συμπεριφορά του προσωπικού, συμβάλλουν στην ευχάριστη διάθεση επισκεπτών και ασθενών. Το επιλεγμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ο πιο σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός, η πλήρης αυτοματοποίηση του εργαστηρίου και η αυστηρή εφαρμογή μεθόδων εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζουν την ταχύτητα και την υψηλή αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 63 άτομα, εκ των οποίων τα 22 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Βασ. Όλγας

Τμήματα


    Πραγματοποιούνται
    δειγματοληψίες
    για Covid-19