Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Πειραιά (Φιλελλήνων)

Βιοιατρική Πειραιάς
(Φιλελλήνων)

n

n

Βιοιατρική Πειραιά (Φιλελλήνων)

Το νέο Διαγνωστικό Κέντρο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στον Πειραιά βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων (πρώην Βιοκλινική Πειραιά).
Το Διαγνωστικό Κέντρο διαθέτει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Πειραιά (Φιλελλήνων)

Τμήματα