Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Πειραιάς (Φιλελλήνων)

Βιοιατρική Πειραιάς (Φιλελλήνων)

n

n

Βιοιατρική Πειραιάς (Φιλελλήνων)

Το νέο Διαγνωστικό Κέντρο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στον Πειραιά βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων (πρώην Βιοκλινική Πειραιά).
Το Διαγνωστικό Κέντρο Βιοιατρική Πειραιάς (Φιλελλήνων) διαθέτει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Πειραιάς (Φιλελλήνων)

Τμήματα