Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Χαϊδαρίου

Βιοιατρική Χαϊδαρίου

n

n

Βιοιατρική Χαϊδαρίου

Η Βιοιατρική Χαϊδαρίου άρχισε να λειτουργεί το Μάρτιο του 2004 με την ονομασία “Βιοιατρική ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” και καταλαμβάνει ένα χώρο 1.300 τ.μ. επί της Λεωφόρου Αθηνών 429Α στο Χαϊδάρι. Το προσωπικό του Διαγνωστικό Κέντρου αποτελείται από 67 άτομα, από τα οποία τα 24 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα