Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Χαλανδρίου

Βιοιατρική Χαλανδρίου

n

n

Βιοιατρική Χαλανδρίου

Η Βιοιατρική Χαλανδρίου άρχισε να λειτουργεί το 2001 σε αυτόνομο κτίριο 750 τ.μ. στη διασταύρωση της Λ. Πεντέλης και της οδού Ηρακλέους στο Χαλάνδρι. Το προσωπικό του Διαγνωστικό Κέντρου αποτελείται από 27 άτομα από τα οποία 9 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα