Ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Δίπλα στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου

13/04/19 – 1min. read

70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας

1.450 µαθητές

330 εργαζόµενοι

Ένα από τα πλέον προηγµένα τεχνολογικά εκπαιδευτήρια της χώρας µας, στοιχείο που επιβεβαιώνεται από τον τίτλο του Microsoft Showcase School, αναγνώριση που µόλις τέσσερα στην Ελλάδα έχουν κατορθώσει να αποσπάσουν

Η Βιοιατρική εγκαινιάζει µια ακόµη δυναµική συνεργασία µε έναν από τους σηµαντικότερους εκπαιδευτικούς οργανισµούς της χώρας µας, τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου. Μέσα από τη συνεργασία αυτή οι 330 εργαζόµενοι των Εκπαιδευτηρίων θα έχουν τη δυνατότητα να απολαµβάνουν µια ειδικά διαµορφωµένη εκπτωτική πολιτική σε υπηρεσίες υγείας σε όλες τις µονάδες του Οµίλου. Παράλληλα, ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα στηρίξει ενεργά φιλανθρωπικές, κοινωνικές και επιστηµονικές δράσεις της σχολικής κοινότητας των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου, ενισχύοντας το κοινωνικό δίκτυο προστασίας, αλλά και το αίσθηµα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς που είναι απαραίτητο να εµφυσήσουµε στις νέες γενιές.   

Ακολουθώντας µια παράδοση δεκαετιών, τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου ανταποκρίνονται σε κάθε είδους ανθρωπιστικό κάλεσµα και αφουγκράζονται µε ευαισθησία τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών, των ιστορικών γεγονότων και των οικονοµικών συγκυριών, προσφέροντας πολύ σηµαντική βοήθεια σε φορείς, οργανώσεις και συλλόγους µε αναγνωρισµένη ανθρωπιστική δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνδυασµό µε την προσπάθεια να εµπνεύσει στα παιδιά την έννοια της προσφοράς και της αλληλεγγύης, γεννήθηκε η ιδέα να διοργανωθεί ένας αγώνας δρόµου, τα έσοδα του οποίου θα προσφέρονται σε αναγνωρισµένους ανθρωπιστικούς οργανισµούς. Έτσι το 2016 πραγµατοποιήθηκε ο 1ος Φιλανθρωπικός ∆ροµικός Αγώνας «το ∆εκάρι του Πάρκου» στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, µε τον οποίο το σχολείο ενίσχυσε τη µη Κυβερνητική Ανθρωπιστική Οργάνωση Γιατροί του Κόσµου – Ελλάδας, ενώ το 2017 & το 2018 πρόσφερε υποστήριξη στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ και στο Σωµατείο Φροντίδας Ατόµων µε Νευροµυϊκές Παθήσεις MDAHellas, αντίστοιχα.

Στον φετινό αγώνα, που θα πραγµατοποιηθεί στις 13/4 και στον οποίο τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου θα έχουν και την υποστήριξη της Βιοιατρικής µε ένα στελεχωµένο ασθενοφόρο, θα ενισχυθεί το έργο του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ».

Όλες αυτές οι δράσεις διαµορφώνουν σήµερα ένα σύγχρονο, δυναµικό και καινοτόµο σχολείο, έτοιµο να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, που παραµένει όµως πάντα οικογενειακό, ανθρώπινο κι ευαίσθητο.