fbpx

Ελαστογραφία ήπατος

Εμμανουήλ Πετρόπουλος, MD
Ακτινολόγος, Υπεύθυνος U/S και Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων

3/05/21 – 3min. read

Η Βιοιατρική, τοποθετώντας πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο και έχοντας ως βασική προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, εφαρμόζει τη μέθοδο της Shear Wave ελαστογραφίας στη μελέτη νόσων του ήπατος. Για τον σκοπό αυτό έχει εξοπλισθεί σε επιλεγμένα υποκαταστήματά της με υπερηχογράφους General Electric E9 και Philips Epic, με λογισμικό Shear Wave Elastography τελευταίας γενιάς. Η χρήση των υπερηχογράφων αυτών από ειδικούς ιατρούς με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη μελέτη της ηπατικής βλάβης.
Η ελαστογραφία Shear Wave είναι μέθοδος αναίμακτη, ανώδυνη, και φθηνή. Δεν υπάρχουν επιπλοκές και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εξωτερικό ιατρείο.

Χρόνια Ηπατική Νόσος: Τι είναι και ποιοι οι κίνδυνοι
Το ήπαρ είναι το μεγαλύτερο όργανο στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των περισσότερων ουσιών που κυκλοφορούν στο αίμα και την εν συνεχεία αποβολή όλων εκείνων των άχρηστων και επιβλαβών παραγόντων που προκύπτουν. Πάρα πολλές καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των κυττάρων του ήπατος και φλεγμονή τους. Όταν η φλεγμονή παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε μιλάμε για Χρόνια Ηπατική Νόσο, στην οποία το ηπατικό παρέγχυμα αργά αλλά σταθερά καταστρέφεται, αντικαθίσταται από ουλές (ίνωση), γίνεται σκληρό και οδηγείται στην κίρρωση, που είναι το τελικό στάδιο της καταστροφής του. Στο σημείο αυτό το ήπαρ δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στη λειτουργία του (ηπατική ανεπάρκεια), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κατάλληλο έδαφος για ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Η εξέταση εκλογής στη διάγνωση και σταδιοποίηση της ηπατικής νόσου είναι η βιοψία ήπατος, που όμως είναι αιματηρή μέθοδος, απαιτεί νοσηλεία και δεν μπορεί να γίνεται επανειλημμένα.

Η ελαστογραφία ήπατος με Shear Wave τεχνική μπορεί όχι μόνο να διαγνώσει την ηπατική ίνωση – κίρρωση, αλλά έχει τη δυνατότητα νε μετρήσει ποσοτικά τη βαρύτητα της ίνωσης. Τα αποτελέσματά της σχετίζονται με αυτά της ηπατικής βιοψίας.

Ποιες αιτίες προκαλούν Χρόνια Ηπατική Νόσο
Oι κυριότερες αιτίες της Χρόνιας Ηπατικής Νόσου είναι:
• Κατανάλωση αλκοόλ (αλκοολική ηπατίτιδα) 
• Χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες. Οι συχνότερες είναι η Ηπατίτιδα B (HBV) και η Ηπατίτιδα C (HCV). Ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί δεν γνωρίζει ότι μεταφέρει τον ιό (φορείς) και μπορεί να τον μεταδώσει με διάφορους τρόπους (σεξουαλική επαφή, επαφή του ατόμου με μολυσμένο αίμα ή παράγωγα αίματος κ.λπ.).
• Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) – μεταβολικό σύνδρομο. Στην κατάσταση αυτή, συσσωρεύεται λίπος στο ήπαρ, το οποίο οδηγεί σταδιακά σε φλεγμονή και χρόνια ηπατική νόσο. Είναι μια κατάσταση με ανησυχητικά αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης στη χώρα μας λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση), προσβάλλει δε ακόμα και παιδιά.

Σημασία του ελέγχου της Χρόνιας Ηπατικής Νόσου
Καθεμία από τις κύριες αιτίες της Χρόνιας Ηπατικής Νόσου είναι επιδεκτική σε θεραπεία όταν η διάγνωση γίνει σε σχετικά αρχικά στάδια. Η σημασία του προληπτικού ελέγχου αποκτά ιδιαίτερη σημασία από το γεγονός ότι πολλές από τις αιτίες που προκαλούν ηπατική νόσο εγκαθίστανται και εξελίσσονται αργά και «αθόρυβα», χωρίς ο προσβληθείς να γνωρίζει τίποτα. Όταν έπειτα από χρόνια εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, η βλάβη στο ήπαρ μπορεί να είναι πλέον μη αναστρέψιμη.

Τρόποι Αντιμετώπισης
Οι τρόποι αντιμετώπισης στα αρχικά στάδια συνίστανται στην απομάκρυνση του παράγοντα που προκαλεί τη νόσο (διακοπή αλκοόλ, προσαρμογή σε πιο υγιείς τρόπους ζωής με ελάττωση του σωματικού βάρους) ή σε περίπτωση ιογενούς προσβολής στη χορήγηση ειδικών θεραπευτικών σχημάτων. Το αποτέλεσμα της αντιμετώπισης στα αρχικά στάδια είναι η διακοπή της εξέλιξης της νόσου και σε άλλες περιπτώσεις, η αποκατάσταση της βλάβης και η επαναφορά του ήπατος στη φυσιολογική δομή και λειτουργία του.
Ο ρόλος της ελαστογραφίας Shear Wave στο στάδιο της παρακολούθησης – θεραπείας είναι σημαντικότατος. Χάρη στη δυνατότητά της να μετρά ποσοτικά τη σκληρότητα του ήπατος όχι μόνο θέτει τη διάγνωση της ίνωσης – κίρρωσης, αλλά πληροφορεί τον θεράποντα γιατρό για την ανάγκη έναρξης ή όχι θεραπείας. Συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στην παρακολούθηση των υπό θεραπεία ασθενών, προκειμένου να διαπιστωθεί με διαδοχικές μετρήσεις η ανταπόκριση ή όχι στη χορηγούμενη θεραπεία.