Ηµερίδα «Ενδοκρινολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής στην αντιµετώπιση διαγνωστικών & θεραπευτικών προβληµάτων»

08/12/18 – 1min. read

H πυρηνική ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, Μ.Sc., Ph.D, υπεύθυνη του τµήµατος PET/CT της Βιοιατρικής Αµπελοκήπων, συµµετείχε µε διάλεξη µε τίτλο «Κλασική vs SPECT & PET Απεικόνιση Παραθυρεοειδών Αδένων» στην ηµερίδα «Ενδοκρινολογία & Πυρηνική Ιατρική στην αντιµετώπιση διαγνωστικών & θεραπευτικών προβληµάτων», που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8 ∆εκεµβρίου 2018.