Έρευνα αποτυπώνει τις διαφορές μεταξύ φυσικής ανοσίας και της ανοσίας που προκύπτει μετά τον εμβολιασμό

Σημαντική είναι η διαφορά στα επίπεδα αντισωμάτων που επιτυγχάνονται μεταξύ φυσικής νόσησης και εμβολιασμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου σκέλους μεγάλης έρευνας που πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με τη στήριξη της εταιρείας SIEMENS η οποία παρέχει αναλώσιμα. Πρόκειται για μια πολυκεντρική επιδημιολογική μελέτη, η οποία έχει ως κύριο στόχο την αξιολόγηση του μεγέθους των αποκρίσεων αντισωμάτων IgG ειδικών για τον SARS-CoV-2 στον γενικό κυπριακό πληθυσμό.

Οι ορολογικές δοκιμασίες για τον SARS-CoV-2 μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της επιδημιολογίας του ιού στον γενικό πληθυσμό και στον εντοπισμό ομάδων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης.

Η έρευνα

Εθελοντές από όλη την Κύπρο κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων κλινικών αναλύσεών τους στα Χημεία Γιαννουκά/Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Η αθρόα προσέλευση εξεταζόμενων στο Χημείο Γιαννουκά/Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνέβαλε στο να συλλεγεί μεγάλος αριθμός δειγμάτων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από όλες τις πόλεις και με προκαθορισμένα στατιστικά σημαντικά κριτήρια όπως φύλου και ηλικίας. Οι αιμοληψίες έγιναν στα δειγματοληπτικά κέντρα του Ομίλου παγκύπρια και η διεκπεραίωση των εξετάσεων στα Χημεία στην Κύπρο, με τη σημαντική υποστήριξη της SIEMENS η οποία παρείχε το σύνολο των αναγκαίων αντιδραστηρίων.

Στον πρώτο κύκλο της μελέτης συμμετείχαν συνολικά 591 άτομα ηλικίας από 18 μέχρι 87 ετών από όλες τις πόλεις της Κύπρου (Εικόνα 1). Συγκεκριμένα, η έρευνα αφορούσε:

1. Άτομα τα οποία νόσησαν από την COVID-19 και δεν εμβολιάστηκαν

2. Άτομα που νόσησαν και δεν εμβολιάστηκαν

3. Άτομα που εμβολιάστηκαν και δεν νόσησαν και

4. Άτομα που νόσησαν και εμβολιάστηκαν

Σημαντικά συμπεράσματα έχουν προκύψει ως προς την παραγωγή Β λεμφοκυττάρων που παράγουν ειδικά αντισώματα έναντι του ιού, τα οποία ενδέχεται να βοηθήσουν στην περαιτέρω αντιμετώπιση της πανδημίας. Από τα αποτελέσματα, συμπεραίνουμε σημαντική διαφορά στα επίπεδα αντισωμάτων που επιτυγχάνονται μεταξύ φυσικής νόσησης και εμβολιασμού.

Επίπεδα αντισωμάτων στον γενικό πληθυσμό

Ο εμβολιασμός με οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα εμβόλια στην Κύπρο οδηγεί στην παραγωγή σημαντικά υψηλότερων τιμών αντισωμάτων, σε σύγκριση με τη φυσική νόσηση, και ενδεχομένως σε υψηλότερη χημική ανοσία (Εικόνα 2) σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που μελετήθηκαν. Εξίσου σημαντική είναι και η παρατήρηση ότι ο εμβολιασμός μετά από νόσηση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή εξαιρετικά υψηλών επιπέδων αντισωμάτων στα άτομα αυτά, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού ακόμα και ατόμων που έχουν νοσήσει στο παρελθόν (Εικόνα 2).

Φυσική ανοσία vs ανοσία μετά από εμβολιασμό

Σύγκριση μεταξύ των επιπέδων αντισωμάτων ατόμων που νόσησαν αλλά δεν εμβολιάστηκαν και ατόμων που δεν νόσησαν αλλά εμβολιάστηκαν δείχνει ότι ακόμη και μία δόση εμβολίου οδηγεί σε υψηλότερες τιμές αντισωμάτων (Εικόνα 3).

Η αύξηση των επιπέδων αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό φαίνεται και από τα επίπεδα αντισωμάτων στις νεαρές ηλικιακές ομάδες στις οποίες, παρόλο που το ποσοστό νόσησης είναι υψηλό, τα αντισώματα παραμένουν χαμηλά σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και αυτό ενδεχομένως συμβαίνει λόγω του χαμηλότερου ποσοστού εμβολιασμού σε αυτή την ηλικιακή ομάδα (Εικόνα 4).

Εκ μέρους του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο Κυριάκος Γιαννουκά δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους αυτής της μεγάλης και φιλόδοξης έρευνας, στην οποία συμβάλαμε ενεργά διενεργώντας τις δειγματοληψίες παγκύπρια, στα κατά μέρους 16 δειγματοληπτικά μας κέντρα και φυσικά τις μετρήσεις των αντισωμάτων στα εργαστήριά μας, χρησιμοποιώντας τους πιο συγχρόνους αναλυτές της SIEMENS. Θέλουμε με τη σειρά μας να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο, όπως φάνηκε και από τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, δημιουργεί σημαντικό επίπεδο αντισωμάτων στον πληθυσμό. Η σύμπραξη αυτή του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον τομέα της έρευνας ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε συνάψει, αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για την εξέλιξη της βιοϊατρικής επιστήμης, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας».

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Καθηγητής Κυριάκος Φελέκκης δήλωσε: «Η σύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος Επιστημών Ζώης και Υγείας. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ φέρνει άμεσα την ακαδημαϊκή γνώση στην κοινωνία με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Η πρόσφατη έρευνά μας είναι κλασικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής, καθώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορέσαμε να έχουμε αποτελέσματα που θα βοηθήσουν άμεσα στη χάραξη πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Φυσικά η συνεργασία μας δεν σταματάει εδώ και επεκτείνεται και σε άλλους τομείς εκτός της έρευνας όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η εργοδότηση και άσκηση φοιτητών και άλλα πολλά. Είμαι σίγουρος ότι τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα είναι πολύ σύντομα ορατά σε όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας σε Κύπρο και Ελλάδα».

Επόμενα βήματα

Η συντονίστρια του προγράμματος κ. Νικολάου Άντρια αναφέρει ότι ο δεύτερος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο και αναμένεται να μελετήσει μεταξύ άλλων τα επίπεδα ανοσίας σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών 12-18 ετών, καθώς επίσης και να προβεί στη διερεύνηση του ρυθμού αύξησης ή/και μείωσης των αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό.