fbpx

Παρουσίαση Βιβλίου “Εργαστηριακή Διαγνωστική” του Προέδρου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της 3ης έκδοσης του βιβλίου «Εργαστηριακή Διαγνωστική» του κ. Ευάγγελου Σπανού, Πρόεδρου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στην αίθουσα Ν. Σκαλκώτα του Μεγάρου Μουσικής.

Το βιβλίο παρουσίασαν οι διακεκριμένοι επιστήμονες:

  • Χρούσος Γεώργιος,Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ
  • Δημόπουλος Μελέτιος- Αθανάσιος,Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιματολόγος-Ογκολόγος
  • Παυλάτος Φώτης,Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος κος Πορτοσάλτε Άρης. Ο γνωστός σκηνοθέτης κος Γιάννης Μετζικώφ ανέλαβε την οργάνωση της εκδήλωσης

Εργαστηριακή Διαγνωστική
Η Βιοιατρική στην προσπάθειά της να βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς, και ιδιαίτερα τους νέους, στην κατά το δυνατόν καλύτερη επιλογή εργαστη­ριακών εξετάσεων και τη σωστή ερ­μηνεία των αποτελεσμάτων, προχωρά στην έκδοση μιας σειράς εγχειριδίων εργαστηριακών αναλύσεων. Μετά την επιτυχημένη έκδοση της «Εργαστηρια­κής Ενδοκρινολογίας» και της «Κλινικής Χημείας» το νέο πολύτομο και πιο ολοκληρωμένο εγχει­ρίδιο «Εργαστηριακής Διαγνωστικής» έχει ξεκινήσει να διανέμεται δωρεάν και τυγχάνει θερμής υποδοχής.

Η «Εργαστηριακή Διαγνωστική» δι­ακρίνεται σε οκτώ τμήματα:

Στο 1ο Τμήμα περιγράφονται διεξο­δικά οι μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ερμηνεία των εργαστηριακών αποτε­λεσμάτων.

Το 2ο ΤμήμαΚλινική Χημεία, είναι χωρισμένο σε 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται, κατά αλφα­βητική σειρά, οι αναλύσεις κλινικής χημείας, στο δεύτερο οι προσδιορι­σμοί θεραπευτικών επιπέδων φαρμά­κων (TDM) και μεταβολιτών τους, στο τρίτο οι αναλύσεις αλλεργίας και στο τέταρτο οι αναλύσεις κυτταρομετρίας ροής. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγρά­φεται η εφαρμογή και ερμηνεία των εργαστηριακών δεδομένων στις ενδο­κρινολογικές παθήσεις, οι δυναμικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται στην ενδοκρινολογία, καθώς και η εφαρμο­γή και ερμηνεία εργαστηριακών δεδο­μένων σε άλλες παθήσεις.

Το 3ο ΤμήμαΚλινική Μικροβιολο­γία και Μυκητολογία, είναι χωρισμένο σε 2 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται κατά αλφαβητική σει­ρά οι αναλύσεις κλινικής μικροβιολο­γίας και μυκητολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η εφαρμογή και ερμηνεία των εργαστηριακών δε­δομένων κλινικής μικροβιολογίας και μυκητολογίας.

Το 4ο ΤμήμαΠαθολογική Ανατο­μική, αναφέρεται στη διαδικασία της επεξεργασίας των βιοπτικών υλικών και των χειρουργικών παρασκευα­σμάτων, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη άριστων συνθηκών μικροσκόπησης, αλλά και εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων παθολογοανατομικής διερεύνησης, όπως η ανοσοϊστοχημεία, ο ανοσοφθο­ρισμός, οι τεχνικές του in situ υβριδι­σμού και της μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικής.

Με τις τεχνικές αυτές σήμερα, η κλα­σική με τη σύγχρονη Παθολογική Ανα­τομική ενισχύουν τεράστια τις δυνατό­τητες διερεύνησης της παθογένειας των νόσων, της ορθής διάγνωσης, της διαφορικής διάγνωσης, της πρόγνω­σης και τελικώς της επιλογής του κα­τάλληλου θεραπευτικού σχήματος για κάθε ασθενή (εξατομικευμένη θερα­πεία / personalized treatment).

Το 5ο ΤμήμαΚλινική Κυτταρολογία, αναφέρεται στις μεθόδους λήψης και επεξεργασίας των υλικών – αποφολι­δωτική και επεμβατική κυτταρολογία. Τα σημαντικά πεδία στόχοι της είναι η προληπτική ιατρική και η κλινική ια­τρική (πρόγνωση, διάγνωση, παρακο­λούθηση νεοπλασματικών ασθενών). Αναλύονται οι διάφορες τεχνικές πα­ρασκευής των δειγμάτων, συμβατικές και επικουρικές. Σημαντική και ουσια­στική, είναι η συμβολή της στα υλικά που λαμβάνονται με FNA, EBUS FNA, TBNA, υπό, ή μη απεικονιστικό έλεγχο από διάφορα όργανα.

Το 6ο ΤμήμαΚυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής αναφέ­ρεται στη μελέτη ανωμαλιών και ανα­διατάξεων των χρωμοσωμάτων κατά τη μεταγεννητική και προγεννητική διάγνωση καθώς και τον προγνωστικό έλεγχο (NIPT).

Το 7ο ΤμήμαΜοριακή Γενετική, είναι χωρισμένο σε 6 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται, κατά αλφαβητική σειρά, οι αναλύσεις γε­νετικής ανίχνευσης μικροοργανι­σμών (ιοί, βακτήρια και παράσιτα). Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι εξετάσεις γενετικής προδιάθεσης ασθενειών και στο τρίτο οι αναλύσεις διάγνωσης γενετικών νοσημάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη γενετική διερεύνηση νεοπλασιών και περιγράφονται αναλύσεις, τόσο για τις κληρονομικές μορφές τους, όσο και για τους προγνωστικούς δείκτες. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη φαρμακογενετική και το έκτο κεφά­λαιο στη γενετική διερεύνηση πατρό­τητας-συγγένειας.

Το 8ο ΤμήμαΓενετική Αιματολο­γικών Νεοπλασιών αναφέρεται στην κλινική χρησιμότητα κυτταρογενετικών και μοριακών γενετικών αναλύσεων στη διάγνωση και πρόγνωση των αιμα­τολογικών νεοπλασιών.