Στηρίζοντας το έργο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

20/04/16 – 1min. read

ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ βαρύτητα έχει για τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ η υποστήριξη νέων ταλαντούχων επιστημόνων.

Για τον λόγο αυτό έχει ενσωματωθεί στο πλάνο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας η χορηγία του Βραβείου Διονύσιου Γ. Ίκκου (χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ). Ο Όμιλος είναι ο χορηγός του βραβείου αυτού από το 1996 έως και σήμερα. Απονέμεται στην καλύτερη κλινική εργασία στην Ενδοκρινολογία που δημοσιεύθηκε σε διεθνές περιοδικό που αναφέρεται στο PubMed και έχει impact factor.

O πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι είτε τακτικό είτε δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ ή παιδοενδοκρινολόγος. Το βραβείο αυτό καθιέρωσε η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία εις μνήμην του διεθνούς κύρους επιστήμονα Δ. Γ. Ίκκου το 1996. Φέτος το Βραβείο Διονύσιου Γ. Ίκκου απονεμήθηκε στην ερευνητική ομάδα της κ. Αθηνάς Μάρκου κατά τη διάρκεια του 43ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας – Μεταβολισμού.