fbpx

Διερεύνηση του καρκίνου του προστάτη

Διερεύνηση καρκίνου προστάτη

Η τεχνική συνδυασμένης απεικόνισης ύποπτων εστιών με την μέθοδο Fusion MRI-US.

Εμμανουήλ Πετρόπουλος, MD
Ακτινολόγος, Υπεύθυνος U/S και Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων

05/03/21 – 4min. read

Διερεύνηση του καρκίνου

Ο καρκίνος του προστάτη είναι μια πάθηση σχετικά δύσκολα ανιχνεύσιμη. Εξίσου δύσκολη είναι και η απόφαση για το ποιοι καρκίνοι θα αντιμετωπιστούν περισσότερο και ποιοι λιγότερο επιθετικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συνδυασμός δακτυλικής εξέτασης – PSA μπορεί να θέσει την υπόνοια παρουσίας της νόσου, οπότε η περαιτέρω διερεύνηση με βιοψία είναι επιβεβλημένη. Παρ’ όλο που το διορθικό υπερηχογράφημα είναι η πιο εύκολη εξέταση στη διερεύνηση του προστάτη, ένας μεγάλος αριθμός καρκίνων δεν είναι ορατοί, καθιστώντας αδύνατη όχι μόνο την απεικόνιση των ύποπτων εστιών αλλά και το πιο σημαντικό την αδυναμία καθοδήγησης βελόνας για λήψη στοχευμένης βιοψίας από την ύποπτη περιοχή. Η προστατική βιοψία αποτελεί την εξέταση εκλογής στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, παρουσιάζει όμως περιορισμούς και σε μερικές περιπτώσεις ψευδή αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις που η ύποπτη περιοχή είναι εμφανής στο υπερηχογράφημα η βιοψία γίνεται στοχευμένα, κυρίως από την εστία αυτή. Όμως όταν η εστία δεν απεικονίζεται υπερηχογραφικά -που είναι και το συχνότερο,- η λήψη γίνεται ακολουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολλο από «τυχαία» σημεία με την ελπίδα ότι σε κάποιο από αυτά θα υπάρχει η νόσος. Ακόμα και με τη διαδικασία αυτή όμως κάποιοι σημαντικοί καρκίνοι μπορεί να διαφύγουν.

Η μέθοδος MRI

Η MRI είναι μέθοδος πολύ πιο ευαίσθητη στην ανίχνευση και την απεικόνιση εστιών ύποπτων για ανάπτυξη καρκίνου στον προστάτη σε σύγκριση με το διορθικό υπερηχογράφημα, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη των σύγχρονων μαγνητικών τομαγράφων και τεχνικών, όπως η πολυπαραμετρική MRI. Η εικόνα της MRI δεν αρκεί από μόνη της για τη λήψη αποφάσεων για τους περαιτέρω θεραπευτικούς χειρισμούς, αφού απαιτείται η ιστολογική εξέταση έπειτα από βιοψία. Όμως λόγω της φύσεως της εξέτασης, η λήψη βιοψιών από εστίες που απεικονίζονται στην MRI είναι αδύνατη στον χώρο του μαγνητικού τομογράφου.

Tεχνική Fusion – Πολυπαραμετρική MRI

Η τεχνική Fusion έρχεται να συνδέσει αυτές τις τεχνολογίες, δηλαδή της πολυπαραμετρικής MRI, η οποία ανιχνεύει τις ύποπτες εστίες, και εκείνη του διορθικού υπερηχογραφήματος, με το οποίο μπορεί να καθοδηγηθεί η βελόνα της βιοψίας. Ο εξεταζόμενος αρχικά υποβάλλεται σε εξέταση MRI. Αφού γίνει η καταγραφή των ύποπτων εστιών, οι εικόνες της MRI φορτώνονται στον υπερηχογράφο είτε μέσω του δικτύου αρχειοθέτησης της εικόνας (PACS), όταν ο ασθενής έχει εξετασθεί στον ίδιο χώρο, είτε μέσω CD, όταν η εξέταση έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο ιατρείο. Μέσω ειδικού λογισμικού και συσκευής η οποία χρησιμποποιεί μαγνητικό πεδίο, αφού πρώτα οριστούν οδηγά σημεία σε συγκεκριμένες θέσεις του οργάνου τόσο στην εικόνα της MRI όσο και την εικόνα του υπερηχογραφήματος ώστε να επιτευχθεί πλήρης τοπογραφική αντιστοίχηση, οι δύο εικόνες συνδυάζονται σε μία. Με τον τρόπο αυτό κάθε κίνηση του ηχοβολέα των υπερήχων κινεί ταυτόχρονα και την εικόνα της μαγνητικής, επιτυγχάνοντας έτσι ένα σύστημα πλοήγησης (Navigation) στον προστάτη. Θέτοντας σαν στόχους στις εστίες που είναι oρατές στην εικόνα της MRI, έχουμε τη δυνατότητα πλέον να προσδιορίσουμε ακριβώς την αντίστοιχη θέση και στο υπερηχογράφημα και με τον τρόπο αυτό να λάβουμε υλικό από τα ύποπτα σημεία με μεγάλη ακρίβεια, μετατρέποντας έτσι μια προστατική βιοψία από τυφλή σε στοχευμένη.

Ύποπτη εστία στο δεξιό τμήμα της περιφερικής ζώνης που απεικονίζεται μόνο στη MRI, ενώ η υπερηχογραφική εικόνα δεν απεικονίζει ύποπτες εστίες. Στη συνδυασμένη απεικόνιση MRI – υπερήχου έχει τοποθετηθεί ο στόχος (Τ1) στην εστία που απεικονίζεται στη MRI, ο οποίος απεικονίζεται ταυτόχρονα μέσω ειδικού λογισμικού στην αντίστοιχη θέση και στην εικόνα του υπερήχου, προκειμένου να ληφθεί υλικό για βιοψία. Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις καταδεικνύεται ότι η χρήση της στοχευμένης βιοψίας με Fusion τεχνική βελτιώνει κατά πολύ τον ανιχνευόμενο αριθμό των καρκίνων του προστάτη που είναι κλινικά σημαντικοί και για τους οποίους θα απαιτηθεί επιθετικότερη προσέγγιση. Οι καρκίνοι οι οποίοι μπορεί να διαφύγουν από τη συγκεκριμένη τεχνική φαίνεται ότι είναι κλινικά μη σημαντικοί.

H Διερεύνηση καρκίνου προστάτη

Διερεύνηση καρκίνου προστάτη στην Βιοιατρική

Η Βιοιατρική, τοποθετώντας πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο και έχοντας σαν βασική προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, πρώτη στην Ελλάδα εφαρμόζει τη μέθοδο της Fusion MRI – US απεικόνισης του προστάτη για λήψη διορθικών βιοψιών σε ασθενείς με υπόνοια κακοήθειας. Για τον σκοπό αυτό έχει εξοπλισθεί σε επιλεγμένα υποκαταστήματά της με υπερηχογράφο Philips Epic με ειδικό λογισμικό και συσκευή PercuNav. Η χρήση των συσκευών αυτών από ειδικούς ιατρούς με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

H Διερεύνηση καρκίνου προστάτη