ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την εταιρεία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., καθώς και τον Όμιλο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (εφεξής συνολικά ο «Όμιλος»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων και εν γένει της ιδιωτικότητας των Εργαζομένων μας, έχει πρωταρχική σημασία. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθορίζει τη βάση στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή που μας παρέχετε, θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής και εύρεσης προσωπικού.

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Όταν υποβάλλετε μια αίτηση εργασίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση σας κατά την διαδικασία επιλογής και εύρεσης προσωπικού (ενδεικτικά όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, προσόντα, εμπειρία, πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό απασχόλησής σας, εμπειρία δεξιοτήτων που μας παρέχετε). Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές μπορεί να χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (σ.σ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) (λ.χ. στοιχεία εμβολιασμού). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από την αίτηση που υποβάλλετε, καθώς και τα συνημμένα -σε αυτήν- έγγραφα που εσείς προσαρτάτε (λ.χ. βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιήσεις βεβαιώσεις κοκ). Για την εξέταση της αίτησής σας, ο Όμιλος δύναται να σας ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία αποσκοπούν στην περαιτέρω αξιολόγηση της σας για την κάλυψη θέσης εργασίας.

Για την διαδικασία επιλογής και εύρεσης προσωπικού χρησιμοποιούμε την Workable, μια ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχεται από την Workable Software Limited, για τη διαδικασία προσλήψεών μας και την χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες μας, δεσμευόμενη για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων τους. Η Workable επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, για λογαριασμό του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ», σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολιτικές και Διαδικασίες του.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, προσόντα, εμπειρία, πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό απασχόλησής σας, εμπειρία δεξιοτήτων που μας παρέχετε, καθώς και το βίντεο σας σε περίπτωση που διεξάγετε τη συνέντευξή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Video Interview. Σε περίπτωση επικοινωνίας μεταξύ μας, υπάρχει το ενδεχόμενο να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας. 

Επιπροσθέτως, ενδέχεται μέσω της προαναφερθείσας πλατφόρμας να συλλέγονται δεδομένα, όπως λ.χ. Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο της Workable, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων επισκεψιμότητας, δεδομένων τοποθεσίας, ιστολογίων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, του ιστότοπου που σας παρέπεμψε στον Ιστότοπο της Workable και των πόρων στους οποίους έχετε πρόσβαση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και εφόσον μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τους προηγούμενους εργοδότες σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων μας δηλώνετε στα πλαίσια υποβολής της αίτησή σας, προκειμένου να μας χορηγήσουν πληροφορίες για τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας καθώς και την αξιολόγηση τους για εσάς.

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Η Workable Μας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, με άλλες δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για εσάς που έχετε δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο – αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πηγές όπως το LinkedIn και άλλα προφίλ κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Σκοπός επεξεργασίας και νόμιμη βάση 

Η συλλογή των δεδομένων των υποψηφίων γίνεται με σκοπό: 

  • Την αξιολόγηση σας προς συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Ομίλου
  • Την τήρηση της αίτησης σας για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Ομίλου

Την επικοινωνία μας με προηγούμενους εργοδότες. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για περίοδο δύο (2) ετών , ώστε να σας ενημερώνουμε για σχετικές θέσεις εργασίας εντός του Ομίλου, μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου τα στοιχεία σας διαγράφονται από τα αρχεία μας. Σε περίπτωση επιτυχούς πρόσληψης, τα δεδομένα σας θα τηρούνται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένων των εργαζομένων των εταιρειών μας. 

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Δεν μοιραζόμαστε με τρίτους (εκτός του Ομίλου) τα δεδομένα που μας αποστέλλετε κατά τη διαδικασία πρόσληψης, παρά μόνο όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας. Η διαβίβαση των δεδομένων σας μέσω τρίτων είναι απαραίτητη όταν υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας στον Όμιλο μέσω κάποιας πλατφόρμας (λ.χ. μέσω της ιστοσελίδας μας – και της πλατφόρμας Workable), ή μέσω ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας (λ.χ.Linkedin,kariera, skywalker, jobfind, glassdoor, jooble κ.ο.κ). Διευκρινίζεται ότι ο Όμιλος ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων. Ως εκ τούτου, οφείλετε να συμβουλεύεστε τις αντίστοιχες Πολιτικές που είναι αναρτημένες στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία ενδέχεται να επισκεφτείτε ή στην οποία ενδέχεται να ανακατευθυνθείτε.  

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου του Ομίλου αναρτημένη στην επίσημη σελίδα του Ομίλου https://bioiatriki.gr/gdpr/.

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου αντίστοιχα στο dpo@bioiatriki.gr.

Τελευταία Αναθεώρηση Ιούλιος 2022