2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος

14/12/18 – 1min. read

Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήµατος, ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ήταν παρών ως εταιρεία-εκθέτης µε περίπτερο στο ξενοδοχείο GRAND HYATT, στην Αθήνα από τις 14 έως τις 16 ∆εκεµβρίου 2018.

Στη στρογγυλή τράπεζα µε τίτλο «Πότε ζητά ο κλινικός γιατρός ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις και πώς τις αξιολογεί» συµµετείχε µε οµιλία ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ευστάθιος Τσιτσόπουλος, µε θέµα «Τι µπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας».