fbpx

Η σημασία του προληπτικού ελέγχου στην προσχολική και σχολική ηλικία

02/05/21 – 3min. read

Η ευαίσθητη παιδική ηλικία, τα προεφηβικά χρόνια και η εφηβεία είναι μια ηλικιακή περίοδος συνυφασμένη με την ανάπτυξη. Την περίοδο αυτή συντελούνται «κοσμογονικές» μεταβολές του ανθρώπινου οργανισμού και είναι αυτονόητη η ανάγκη για επαρκή παρακολούθηση της γενικής κατάστασης της υγείας του παιδιού και του εφήβου. Γίνεται εύκολα αντιληπτό το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η σχολαστική αναζήτηση κάθε πρώιμου δείκτη συστηματικής δυσλειτουργίας, οργανικής βλάβης ή κληρονομικής προδιάθεσης. Καθένας από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υγιή σωματική και πνευματική ανάπτυξη, στην ικανότητα άθλησης και στις σχολικές επιδόσεις. 

Το βέβαιο είναι ότι η ηλικία αυτή προσφέρει μια ευκαιρία για αποτελεσματική παρέμβαση, ουσιαστική αποκατάσταση ή και ενίσχυση των φυσιολογικών λειτουργιών.

Παραδοσιακά και απολύτως εύλογα επιστημονικά, η θρέψη του παιδιού σε όλες τις παραμέτρους της είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομαλή ανάπτυξη και πρέπει να τυγχάνει επιμέλειας και προσεκτικής παρακολούθησης. Αυτή η φροντίδα αποσκοπεί στη διατήρηση του απαραίτητου ισοζυγίου ενέργειας, στην απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και στη μεταβολική και αναπτυξιακή υγεία του παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, ένας καλός έλεγχος και παρακολούθηση του γενικού επιπέδου υγείας περιλαμβάνει τον έλεγχο της ανατομικής αρτιότητας της καρδιάς, την ανίχνευση αλλεργικής προδιάθεσης, την καλή μεταβολική λειτουργία, το ικανοποιητικό επίπεδο θρέψης, όπως και την αρμονική λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος. Ο σκοπός είναι να καλύπτεται κάθε ενδεχόμενο που οφείλεται στις πιο συχνές προδιαθεσικές καταστάσεις της παιδικής ηλικίας και τα όποια συνήθη ελλείμματα στη φυσιολογία του παιδικού οργανισμού.

Ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει αιματολογικό έλεγχο, γενική εξέταση ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς, κλινικό έλεγχο από Ω.Ρ.Λ., πνευμονολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο. Ο αιματολογικός έλεγχος πρέπει να αποτελεί μια συλλογή εξετάσεων οργανωμένη σύμφωνα με τους σύγχρονους αλγορίθμους πρόληψης, όπως αυτός που αναπτύσσεται από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, καλύπτοντας όλα τα αναγκαία συστήματα βιοανάδρασης και ομοιοστασίας του σώματος, δηλαδή τον έλεγχο του μεταβολισμού της γλυκόζης, των λιπιδίων, των βασικών αιματινικών παραγόντων, της υγείας των νεφρών, του ήπατος και του θυρεοειδή.

Κάθε κλινική και εργαστηριακή παράμετρος που αποκλίνει από το φυσιολογικό ή ακόμη και η σημαντική απόκλιση εντός του φυσιολογικού, λόγω του ευμετάβλητου της ηλικίας, πρέπει να εκτιμώνται πολύ προσεκτικά και σε σχέση με το γενικό πλαίσιο υγείας που εμφανίζει το παιδί.

Η άσκηση είναι ενταγμένη σε όλα τα παιδαγωγικά προγράμματα και αποτελεί το υγιέστερο στοιχείο ενός τρόπου ζωής που αξίζει να υιοθετηθεί από τη νεότητα. Όμως τόσο η σχολική όσο και η ατομική ή οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα των παιδιών τα υποβάλλουν σε φυσικές δοκιμασίες εντονότερες από αυτές του παιχνιδιού. Αν και η υγεία χαρακτηρίζει την παιδική και εφηβική ηλικία, σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της εντονότερης και συστηματικής άσκησης, εκδηλώνονται προδιαθέσεις, συγγενείς παθήσεις και κληρονομικά νοσήματα.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα προαθλητικού ελέγχου που μεθοδικά αξιολογεί τη συστηματική υγεία, την οργανική αρτιότητα και την ικανότητα και ασφάλεια των παιδιών που πρόκειται να ασχοληθούν σε σχολικό ή αθλητικό πλαίσιο με ένα ή περισσότερα αθλήματα. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα σύνολο εξετάσεων που καταγράφει με ακρίβεια τη φυσιολογική ανατομία, την αρτιότητα και την καλή λειτουργία του οργανισμού του παιδιού και μάλιστα σε διάφορα επίπεδα. Δίνει έμφαση στους απαραίτητους λειτουργικούς ελέγχους και πιστοποιεί ότι ο οργανισμούς του παιδιού είναι έτοιμος να εκτεθεί σε αθλητικές ή και πρωταθλητικές απαιτήσεις με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Το όφελος από τον έλεγχο αυτό συνοψίζεται σε ένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό πιστοποιητικό προαγωνιστικής αξιολόγησης και αθλητικής υγείας, που επιτρέπει στον νεαρό αθλούμενο να επιδοθεί με ασφάλεια στο αγαπημένο του άθλημα και σε όποιο επίπεδο έντασης και επιδόσεων τον οδηγήσει η θέληση και η επιμονή του. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει: παθολογική εξέταση και συστηματική αξιολόγηση με πλήρες ιστορικό -πλήρη καρδιολογικό έλεγχο με συμπληρωματικό ηλεκτροκαρδιογράφημα και έγχρωμο triplex καρδιάς, για ολοκληρωμένη αξιολόγηση της καρδιολογικής λειτουργίας-, δερματολογικό έλεγχο απαραίτητο για την ασφάλεια των αθλημάτων επαφής και την κολύμβηση -σπιρομέτρηση για λειτουργικό έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας-, γενική αίματος και σάκχαρο ορού (glucose), θυρεοειδικό έλεγχο, έλεγχο νεφρικής λειτουργίας με ουρία ορού (urea, serum), κρεατινίνη ορού (creatinine), ασβέστιο ορού (Cα++, calcium), Na+ και Κ+ ορού και γενική ούρων. Επίσης, ηπατολογικό και ενζυμικό έλεγχο μυϊκής βλάβης με CPK και οξαλοξεική τρανσαμινάση ορού (SGOT/AST) και πυροσταφυλική τρανσαμινάση ορού (SGPT/ALT).