Ιδιόκτητα Πιστοποιημένα Εργαστήρια

Στην εποχή του κορωνοϊού

Η επεξεργασία και ανάλυση των δειγμάτων γίνεται εντός της Βιοιατρικής στο ιδιόκτητο πιστοποιημένο Εργαστήριο. Το Εργαστήριο Γενετικής & Μοριακής Βιολογίας απαρτίζεται από 10 Βιολόγους και 2 παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων πλήρως καταρτισμένους στις νέες τεχνολογίες. Είναι εξοπλισμένο με 5 αυτόματους αναλυτές έκλουσης γενετικού υλικού που είναι σε θέση να επεξεργαστούν έως και 350 δείγματα, σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 4 ωρών. Παράλληλα, το Εργαστήριο διαθέτει 5 μηχανήματα Real Time PCR τελευταίας τεχνολογίας τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα για τον έλεγχο του ιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Το Εργαστήριο διαθέτει και 2 αναλυτές αυτοματοποιημένου γρήγορου μοριακού τεστ για την ποιοτική ανίχνευση του SARS-CoV-2, τα οποία σε χρονικό διάστημα 20 – 45 λεπτών και με προετοιμασία λιγότερη του ενός λεπτού, δίνουν αξιόπιστο αποτέλεσμα. Με τις σύγχρονες υποδομές και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, το Εργαστήριο είναι σε θέση να πραγματοποιεί καθημερινά έως και 2000 δείγματα.

Όλες οι αναλύσεις διενεργούνται υπό συνθήκες βιο-ασφάλειας, με βάση τις τοπικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Η μεγάλη έως τώρα εμπειρία στη διάγνωση επέτρεψε γρήγορη προσαρμοστικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Όμιλος και τα κεντρικά εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 ενώ το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας είναι διαπιστευμένο με τα πρότυπα ISO 15189 (για αντίστοιχους λοιμογόνους παράγοντες) και ISO 17025.

< Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του κορωνοϊού