15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ

02/10/19 – 1min. read

Το Ελληνικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ) είναι το ∆ίκτυο των ΟΤΑ από όλη την Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τοµέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας των δηµοτών και αποτελεί το ∆ίκτυο της χώρας µας που είναι µέλος του ∆ικτύου των Εθνικών ∆ικτύων του ΠΟΥ Πρόεδρος και ιδρυτής του είναι από το 2005 ο Γιώργος Πατούλης, σηµερινός Περιφερειάρχης Αττικής.

Σήµερα αριθµεί 227 δήµους-µέλη από όλη την Ελλάδα. Σκοπός του ∆ικτύου είναι τα Προγράµµατα ενηµέρωσης αλλά και προσυµπτωµατικού ελέγχου (screening), που διενεργούνται σε πολλές περιοχές της χώρας µας, να έχουν βιωσιµότητα και να παρουσιάζουν µετρήσιµα αποτελέσµατα, σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις του ΠΟΥ. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι υλοποιείται Πρόγραµµα µετρήσεων Οστικής Πυκνότητας, Πρόγραµµα ΚΑΡΠΑ, Πρόγραµµα ∆ηµιουργίας Συµβουλευτικών Σταθµών για την Άνοια στους δήµους της χώρας κ.λπ.

O Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στήριξε µε χορηγία το συνέδριο και συµµετείχε µε δικό του stand, προωθώντας το προσεχές Τµήµα Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας µέσω ενηµερωτικού υλικού για ένα πρωτοποριακό προληπτικό γονιδιακό τεστ για την υγεία του δέρµατος και την πρόληψη της γήρανσης, το SkinCare DNA test, που έχει εισάγει ο Όµιλος από την Αµερική.