Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας ∆ιατροφής

16/10/19 – 1min. read

Στις 16 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή από όλα τα υποκαταστήµατα του Οµίλου ενηµερωτική εκδήλωση από τον υπεύθυνο του Εργοµετρικού – ∆ιατροφολογικού Κέντρου και επιστηµονικό συνεργάτη του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ∆ρ. Γιάννη Αρναούτη, σχετικά µε τις υπηρεσίες του νέου κέντρου του Οµίλου. Ο Όµιλος Βιοιατρική, αντιλαµβανόµενος τις νέες τάσεις της Ιατρικής παγκοσµίως, όπου η πρόληψη µέσω άσκησης και διατροφής είναι στην πρώτη γραµµή άµυνας, παρουσίασε το νέο του κέντρο, που ως κύριο στόχο έχει, πέρα από την οργανωµένη και άρτια εξοπλισµένη υποστήριξη αθλητών, προπονητών και ασκούµενων, τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού.

Ο κ. Αρναούτης αρχικά παρουσίασε το νέο κέντρο και εν συνεχεία η διαιτολόγος – διατροφολόγος του κέντρου, Ιωάννα Στεργίου, πραγµατοποίησε µια σύντοµη παρουσίαση σχετικά µε τις διαστάσεις πανδηµίας που έχει πάρει το πρόβληµα της παχυσαρκίας και των συνοδών νοσηµάτων ανά την υφήλιο, τονίζοντας τον καίριο ρόλο που το δίπολο διατροφή και άσκηση µπορεί και πρέπει να παίξει στην πρόληψη και στην αντιµετώπισή τους.