Επιστημονική ημερίδα του Ομίλου Βιοιατρική

10/02/18 – 1min. read

Θέµα της ηµερίδας η οποία διοργανώθηκε το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, από το τµήµα Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής του Οµίλου, σε συνεργασία µε την Εµπορική ∆ιεύθυνση, ήταν: «Γονιδιακός έλεγχος φορέων στους γονείς και µη επεµβατική πρόγνωση χρωµοσωµατικών ανωµαλιών στο έµβρυο (NIPT): Η χρησιµότητά τους κατά τη διαδικασία εξωσωµατικής γονιµοποίησης».

Προσκεκληµένος οµιλητής ήταν ο ∆ρ. Μιχάλης ΠελεκάνοςΚλινικός Εµβρυολόγος, ο οποίος ανέπτυξε την αναγκαιότητα του ελέγχου φορέων γονιδιακών νοσηµάτων (carrier screening) στα ζευγάρια που επιθυµούν να τεκνοποιήσουν, προκειµένου να µην αποκτήσουν παιδί µε σοβαρό γενετικό νόσηµα.


Στη συνέχεια, ο κ. Ευστάθιος Τσιτσόπουλος, Υπεύθυνος της Μοριακής Γενετικής, παρουσίασε την πρωτοποριακή εξέταση ανίχνευσης φορέων γονιδιακών νοσηµάτων και υπολογισµού του κινδύνου απόκτησης παθολογικού παιδιού, η οποία πραγµατοποιείται σε αποκλειστική συνεργασία µε την αµερικανική εταιρεία Gene Peeks.


Τέλος, η ∆ρ. Βούλα Βελισσαρίου, Επιστηµονική ∆ιευθύντρια της Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής, παρουσίασε το νέο διευρυµένο τεστ µη επεµβατικού προγεννητικού ελέγχου των χρωµοσωµατικών ανωµαλιών του εµβρύου στο αίµα της εγκύου, Veracity.


Το νέο διευρυµένο Veracity προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς πρόγνωσης, εκτός των τρισωµιών 13, 18, 21 και ανευπλοειδιών του φύλου Χ και Υ, τεσσάρων συνδρόµων µικροελλειµµάτων (di George, 1p36, Smith-Magenis, Wolf-Hirschorn).

Την εκδήλωση παρακολούθησαν µαιευτήρες–γυναικολόγοι µε ειδικό ενδιαφέρον στον προγεννητικό έλεγχο και στην εξωσωµατική γονιµοποίηση.