Ηµερίδα εκπαίδευσης ιατρών ακτινολόγων στον µαγνητικό τοµογράφο

05/12/18 – 1min. read

Σε συνεργασία µε την εταιρεία GE διοργανώθηκε στη µονάδα των Αµπελοκήπων Hµερίδα εκπαίδευσης ιατρών ακτινολόγων του οµίλου στη µαγνητική τοµογραφία.

Υπεύθυνοι συντονισµού και στο προεδρείο της Ηµερίδας ήταν η ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Αξονικού και Μαγνητικού τοµογράφου του οµίλου, κυρία ∆έσποινα Σαββίδου, καθώς και ο Αpplicator Specialist της GE, Παναγιώτης Αθανασόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας έγινε παρουσίαση ενδιαφέροντων περιστατικών στο κεντρικό νευρικό σύστηµα από τον Ακτινολόγο – ∆ιευθυντή MRI του οµίλου της Βιοιατρικής, κ. Παναγιώτη Τούλα, καθώς και ενδιαφέροντων περιστατικών στη µαγνητική µαστογραφία και πολυπαραµετρική µαγνητική τοµογραφία προστάτη από τη ∆ιευθύντρια του τµήµατος αξονικού και µαγνητικού τοµογράφου του οµίλου, κυρία ∆έσποινα Σαββίδου.  Επίσης στην Ηµερίδα συµµετείχε µε οµιλία ο ακτινοφυσικός – ∆ιευθυντής Μαγνητικού Συντονισµού και εκπαίδευσης MRI του οµίλου, κ. Ευστάθιος Γκότσης. Ο Applicator Specialist της GE, κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, παρουσίασε στους γιατρούς τα εργαλεία της πλατφόρµας READY VIEW  της GE.