Ασφαλιστικές

Η Βιοιατρική συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εξυπηρετόντας ένα πλήθος ασφαλιστικών προγραμμάτων. 

* Σημείωση: Το πελατολόγιο υγείας της International Life Α.Ε.Α.Ζ. εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. αποκλειστικά από την Βιοιατρική


Βρείτε Ιατρό Δικτύου

 

 < Επιστροφή στις συνεργασίες | Χαρτογραφική απεικόνιση