Βιοιατρική | Checkup

 
   

     

Check up

Η σημασία της πρόληψης

Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, η σημασία και αναγκαιότητα της Προληπτικής Ιατρικής αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Πολλές από τις ασθένειες του σύγχρονου κόσμου, όπως οι κακοήθειες, οι καρδιοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, μπορούν να διαγιγνώσκονται πρώιμα και έτσι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και με επιτυχία, εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής και προσδόκιμο για τους παθόντες, αλλά και ορθολογισμό δαπανών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ο προληπτικός έλεγχος είναι μια υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου προς τον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο.
Η προληπτική διάγνωση προσαρμόζεται εύκολα στις επιδημιολογικές συνθήκες και ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, αρκεί να είναι εξατομικευμένη σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, να έχει συνέχεια και συνέπεια ως προς την επανάληψη της  και τέλος να έχει προσιτό κόστος.

Προληπτικός έλεγχος στην Βιοιατρική σημαίνει

Αξιόπιστα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων
Αυτοματοποίηση αναλυτικής διαδικασίας
Ζεστή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου
Ταχύτητα αποτελεσμάτων
Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο δίκτυο Διαγνωστικών Μονάδων
Χαμηλό κόστος για Όλους

 
Βασικοί προληπτικοί έλεγχοι ανδρών/γυναικών

 Οι Ιατροί μας προτείνουν τα παρακάτω Προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας:

 
BioMed 1 (25€) - Βασικός Έλεγχος

Γενική Αίματος
 Τ.Κ.Ε.
 Γενική Ούρων
 Σάκχαρο
 Ουρία
 Ουρικό Οξύ
 Χοληστερίνη
 Τριγλικερίδια
 HDL
 LDL
 SGOT
 SGPT

 
 
BioMed 2 (60€) - Άνδρες/Γυναίκες έως 40 ετών

Γενική Αίματος
 Τ.Κ.Ε.
 Γενική Ούρων
 Σάκχαρο
 Ουρία
 Ουρικό Οξύ
 Χοληστερίνη, HDL, LDL
 Τριγλικερίδια
SGOT, SGPT
Ακτινογραφία Θώρακος
Παθολογική εξέταση
Καρδιολογική εξέταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 
 
 
BioMed 3 (80€) - Άνδρες/Γυναίκες άνω των 40 ετών

 

Γενική Αίματος
 Τ.Κ.Ε.
CPR
Σίδηρος, Φερριτίνη
 Γενική Ούρων
Σάκχαρο
 Ουρία
Κρεατινίνη
Κάλιο, Νάτριο
Ασβέστιο, Φώσφορος
Ουρικό Οξύ
Χοληστερίνη, HDL, LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT, SGPT
γ-GT
CPK
LDH
Χολερυθρίνη
Αλκαλική Φωσφατάση
Λευκώματα
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών

Επιπλέον
Άνδρες PSA (Προστατικό Αντιγόνο)
Γυναίκες Pap Test

 
 
BioMed 3 PLUS (130€) - Άνδρες/Γυναίκες άνω των 40 ετών

Περιλαμβάνει το Check Up BioMed 3 και επιπλέον:

Ακτινογραφία Θώρακος
Σπιρομέτρηση
Παθολογική εξέταση
Καρδιολογική εξέταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Οφθαλμολογική εξέταση
Ω.Ρ.Λ. εξέταση

 
 
 
BioMed 4 (280€) - Άνδρες/Γυναίκες VIP

Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε.
CRP
Σίδηρος, Φερριτίνη
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Κάλιο, Νάτριο
Ασβέστιο, Φώσφορος
Ουρικό Οξύ
Χοληστερίνη , HDL, LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT, SGPT
γ-GT
CPK
LDH
Χολερυθρίνη
Χρόνος Προθρομβίνης
Αλκαλική Φωσφατάση
Λευκώματα
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών
Τ3-Τ4-ΤSH
Ηπατίτιδα C (HVC)  
Παθολογική εξέταση
Σπιρομέτρηση
Ακτινογραφία Θώρακος
Καρδιολογική εξέταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Δοκιμασία κοπώσεως
24ωρη καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης
Υπερ/μα άνω-κάτω κοιλίας  
Οφθαλμολογική εξέταση
Ω.Ρ.Λ. εξέταση
 
Επιπλέον:

Άνδρες
PSA (Προστατικό Αντιγόνο)

Γυναίκες
Pap Test
Μαστογραφία
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (DEXA)

 
 
Ειδικοί προληπτικοί έλεγχοι
 
   
BioMed 5 (120€) - Καρδιολογικός Έλεγχος

Περιλαμβάνει το Check Up BioMed 1 και επιπλέον:

Καρδιολογική εξέταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Triplex καρδιάς
Δοκιμασία κοπώσεως

 
   
BioMed 6 (55€) Έλεγχος Οστεοπόρωσης

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Ασβέστιο
Φώσφορος
Παραθορμόνη
Βιταμίνη D

 
   
BioMed 7 (40€) - Έλεγχος Θυρεοειδή

FT3
FT4
TSH
Anti-TPO
Anti-TG
Υπέρηχος Θυρεοειδή

 
   
BioMed 8 (25€) - Λιπιδαιμικός Έλεγχος

Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
Απολιποπρωτεϊνη A1
Απολιποπρωτεϊνη Β
Λιποπρωτεϊνη α (LP-a)

 
   
Προγεννητικοί έλεγχοι
 
   
BioMed Προγεννητικός έλεγχος Α (120€)

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Ομάδα Αίματος, Rhesus
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Σάκχαρο, Ουρία

Κρεατινίνη, Φερριτίνη
Σίδηρος
VDRL
HBsAG, Anti-HCV
HIV Ag p24/I I Ab
Αντισώματα CMV - Ερυθράς - Τοξοπλάσματος IgG/IgM
Αντισώματα λιστέριας 4b IgG
Μυκόπλασμα & Ουρεόπλασμα κολπικού υγρού
Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 
   
BioMed Προγεννητικός έλεγχος B (100€)

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Ομάδα Αίματος, Rhesus
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Σάκχαρο, Ουρία

Κρεατινίνη, Φερριτίνη
Σίδηρος
VDRL
HBsAG, Anti-HCV
HIV Ag p24/I I Ab
Αντισώματα CMV - Ερυθράς - Τοξοπλάσματος IgG/IgM
Αερόβια/Αναερόβια καλλιέργεια κοπλικού υγρού
Μυκόπλασμα & Ουρεόπλασμα κολπικού υγρού

 
   
BioMed Προγεννητικός έλεγχος Γ (90€)

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Ομάδα Αίματος, Rhesus
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Σάκχαρο

Φερριτίνη
Σίδηρος
VDRL
HBsAG
Anti-HCV

HIV Ag p24/I I Ab
Αντισώματα CMV - Ερυθράς - Τοξοπλάσματος IgG/IgM

 
   
BioMed Προγεννητικός έλεγχος Δ (90€)

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Ομάδα Αίματος, Rhesus
Έμμεση/άμεση Coombs
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Σάκχαρο

Ουρία
Κρεατινίνη
Σίδηρος
VDRL
HBsAG
HIV Ag p24/I I Ab
Αντισώματα CMV - Ερυθράς - Τοξοπλάσματος IgG/IgM

 

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ