Ψηφιακή Μαστογραφία - Τμήμα Μαστογραφίας | Βιοιατρική

 
   

     

Διαγνωστικό Εργαστήριο Μαστού

Η Βιοιατρική πρωτοπορεί για άλλη μια φορά, δημιουργώντας όχι απλά ένα τμήμα Μαστογραφίας αλλά το μοναδικό στη χώρα μας Ολοκληρωμένο Διαγνωστικό Εργαστήριο Παθήσεων του Μαστού, αποτελούμενο από τα παρακάτω τμήματα:

Μαστογραφίας (Ψηφιακή μαστογραφία, Ψηφιακή μαστογραφία με Τομοσύνθεση και Ψηφιακή μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικού)
Υπερήχων (Ψηφιακοί υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας, Τρισδιάστατοι 3D/4D υπέρηχοι, Color Doppler υπέρηχοι, Ελαστογραφία)
Μαγνητικής μαστογραφίας
Βιοψιών (FNA, Corebiopsy, Στερεοταξία)
Παθολογοανατομικό (FISH, SISH, CISH, IHC, Her-2/c-erbB2, p53)
Μοριακής Βιολογίας (Γονιδιακός έλεγχος BRCA1/ BRCA2)

Με υπερηφάνεια αλλά και ειλικρίνεια μπορούμε σήμερα να διαβεβαιώσουμε την κάθε γυναίκα ότι στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Παθήσεων Μαστού – ένα από τα πιο κορυφαία στον κόσμο – πραγματοποιούνται όλες οι εξειδικευμένες εξετάσεις που σχετίζονται με τις παθήσεις του μαστού. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών υγείας, η Βιοιατρική εγκατέστησε και λειτουργεί στα Κεντρικά Εργαστήρια (Κηφισίας 132 & Παπαδά) από τον Απρίλιο του 2014, Ψηφιακό μαστογράφο χαμηλής ενέργειας SenoBright (CESM) της General Electric με χρήση σκιαγραφικού για την αξιόπιστη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Η συνδυαστική, ενδελεχής, ολοκληρωμένη και πλήρως αξιόπιστη διαγνωστική προσέγγιση των προβλημάτων του μαστού, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα αποφασιστικής σημασίας εργαλείο στα χέρια της ιατρικής κοινότητας και ένα σημαντικό όπλο στη μάχη εναντίον ενός από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία της σύγχρονης γυναίκας.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η Βιοιατρική, τοποθετώντας πάνω απ όλα τον άνθρωπο και έχοντας σαν πρώτη προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, έχει εξοπλισθεί με ψηφιακούς μαστογράφους τελευταίας γενιάς, που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εικόνα με την ελάχιστη δόση ακτινοβολίας. Με το συστηματικό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση από ειδικούς ακτινοφυσικούς έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε την ακτινική επιβάρυνση των εξεταζόμενων γυναικών κατά 20% - 43% σε σύγκριση με τα εθνικά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για την μαστογραφία. Πρόσφατα, γίναμε η πρώτη ιδιωτική μονάδα υγείας στην Ελλάδα που εγκατέστησε Ψηφιακό μαστογράφο με δυνατότητα μαστογραφίας χαμηλής ενέργειας με έγχυση σκιαγραφικού, Contrast Enhanced Spectral Mammography (CESM).

Η Ψηφιακή μαστογραφία αποτελεί την πρώτη διαγνωστική μέθοδο που διαθέτουμε σήμερα για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, καθώς μπορεί να ανιχνεύσει τη νόσο σε πρώιμα στάδια, συχνά προτού να μπορέσει να γίνει αντιληπτή κατά τη διάρκεια μιας κλινικής εξέτασης του μαστού.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται;
Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστά οι γυναίκες να υποβάλλονται σε μια πρώτη βασική μαστογραφία μεταξύ των ηλικιών 37 έως 40 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν εικόνα αναφοράς για σύγκριση σε μελλοντικούς ελέγχους. Μετά την ηλικία των 40 ετών κάθε γυναίκα, πρέπει να υποβάλλεται σε μαστογραφία μια φορά κάθε χρόνο. Γυναίκες με γενετική προδιάθεση, κληρονομικό ιστορικό (καρκίνου του μαστού ή ωοθηκών) ή υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού απαιτείται να ξεκινούν τον έλεγχο σε μικρότερη ηλικία με μαστογραφία ή MRM.

Περαιτέρω διερεύνηση
Εάν μετά από μια μαστογραφία προληπτικού ελέγχου απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, μπορεί να πραγματοποιηθούν επιπλέον ειδικές λήψεις, Τομοσύνθεση ή CESM ή να πραγματοποιηθεί άλλη απεικονιστική μέθοδος (Υπερηχογράφημα, Μαγνητική Μαστογραφία). Με τον τρόπο αυτό ο ακτινοδιαγνώστης μαστού, θα διευκρινίσει την φύση της ύποπτης περιοχής και θα δώσει την τελική σύσταση για την ανάγκη ή μη λήψης βιοψίας.

3D ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ SenoCLAIR

Η Μαστογραφία με τομοσύνθεση είναι μια τρισδιάστατη 3D απεικονιστική τεχνολογία που χρησιμοποιεί, μικρής δόσης βραχέων ακτίνων Χ σάρωση στον συμπιεσμένο μαστό με μόνο 9 λήψεις, που στη συνέχεια ανασυνθέτει δημιουργώντας την τρισδιάστατη απεικόνιση.

Χαρακτηρίζει με μεγαλύτερη ειδικότητα τα καλοήθη και κακοήθη ευρήματα παρέχοντας τρισδιάστατη (3D) εικόνα, που μας δίνει καλύτερη δυνατότητα ανίχνευσης αρχιτεκτονικών διαταραχών και μαζών σε σύγκριση με την 2D μαστογραφία. Μπορεί να απεικονίσει μια ύποπτη βλάβη που επικαλύπτεται από φυσιολογικό ιστό, και μπο- ρεί να «αθωώσει» μια ύποπτη περιοχή διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για φυσιολογικά τμήματα ιστού που επιπροβάλλουν.


Μας παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία για διαταραχές αρχιτεκτονικής, ασαφείς σκιάσεις και μάζες, ιδιαίτερα στους πυκνούς μαστούς και ενισχύει την διαγνωστική ακρίβεια.

Μειώνει δε το ποσοστό των επανεξετάσεων για ειδικές λήψεις (μεγεθυντικές, εντοπιστικές μαστογραφίες) και φυσικά την αγωνία και την ταλαιπωρία της γυναίκας.

Βελτιώνει την ειδικότητα της μαστογραφίας, βελτιώνοντας τη διακριτικότητα των ορίων της βλάβης.

Όλο και περισσότερο σήμερα χρησιμοποιείται διεθνώς σε διάφορα κέντρα, στο screening (προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο) του καρκίνου του μαστού στον γυναικείο πληθυσμό.

Χάρη στη χαμηλή δόση και την μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, σκοπός μας στη Βιοιατρική είναι να χρησιμοποιηθεί δυναμικά στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.

Μαστογραφία Χαμηλής Ενέργειας με Έγχυση Σκιαγραφικού SenoBright CESM Το SenoBright CESM είναι το πρώτο εργαλείο στον κόσμο που αξιοποιεί την Ψηφιακή μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικού (CESM Contrast - Enhanced Spectral Mammography, τουοίκου GE). Η τεχνική αυτή βασίζεται στην πρόσληψη ενέργειας δύο διαφορετικών επιπέδων. Χρησιμοποιώντας ένα ιωδιούχο σκιαγραφικό και χαμηλής δόσης ακτινοβολία, το SenoBright μπορεί να παρέχει μορφολογικές εικόνες παρόμοιες της τυπικής ψηφιακής μαστογραφίας, αλλά και εικόνες αυξημένης αντίθεσης της μη φυσιολογικής αγγειακής ανάπτυξης στην περιοχή των βλαβών.
Το SenoBright CESM παρέχει περισσότερες πληροφορίες και βοηθά στη διάγνωση σε περιστατικά με ύποπτα μαστογραφικά ή και υπερηχογραφικά ευρήματα. Το SenoBright ανιχνεύει την ασυνήθιστη ροή του αίματος που μπορεί να είναι παθολογική και την αναδεικνύει μετά την έγχυση του σκιαγραφικού, με τη χαμηλή ενεργειακή εικόνα που παρουσιάζει την πυκνότητα των ιστών, αποσαφηνίζει την εικόνα περιοχών που παρουσιάζουν ύποπτη αγγείωση, βοηθώντας την αναγνώριση της κακοήθειας. Είναι εξέταση γρήγορη που διαρκεί 10 - 15 λεπτά και γίνεται σαν μια απλή ψηφιακή μαστογραφία στην οποία έχει προηγηθεί χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού. Η ανάγνωσή της γίνεται εύκολα και γρήγορα, ενώ η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου πλησιάζουν της Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI). Οι διαγνωστικές ενδείξεις της μεθόδου είναι οι ιδιαίτερα πυκνοί μαστοί, μαστοί μετά από χειρουργεία (αυξητική – μειωτική μαστών αλλά και σε γυναίκες με ογκεκτομή), σε ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού (διερεύνηση άλλων εστιών που δεν έχουν απεικονιστεί, στον ίδιο ή και στον άλλο μαστό ) και σε ασαφή απεικονιστικά ευρήματα, ενώ η εξεταζόμενη δεν χρειάζεται να είναι σε συγκεκριμένη φάση του κύκλου της. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία SenoBright CESM, το Διαγνωστικό Εργαστήριο Μαστού της Βιοιατρικής είναι εξοπλισμένο με ένα ακόμη εργαλείο για την πρόληψη των παθήσεων του μαστού, παρέχοντας πολυδιάστατη διαγνωστική ακρίβεια.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ SenoBright CESM

Το SenoBright CESM είναι το πρώτο εργαλείο στον κόσμο που αξιοποιεί την Ψηφιακή μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικού (CESM Contrast - Enhanced Spectral Mammography, τουοίκου GE). Η τεχνική αυτή βασίζεται στην πρόσληψη ενέργειας δύο διαφορετικών επιπέδων. Χρησιμοποιώντας ένα ιωδιούχο σκιαγραφικό και χαμηλής δόσης ακτινοβολία, το SenoBright μπορεί να παρέχει μορφολογικές εικόνες παρόμοιες της τυπικής ψηφιακής μαστογραφίας, αλλά και εικόνες αυξημένης αντίθεσης της μη φυσιολογικής αγγειακής ανάπτυξης στην περιοχή των βλαβών.

Το SenoBright CESM παρέχει περισσότερες πληροφορίες και βοηθά στη διάγνωση σε περιστατικά με ύποπτα μαστογραφικά ή και υπερηχογραφικά ευρήματα. Το SenoBright ανιχνεύει την ασυνήθιστη ροή του αίματος που μπορεί να είναι παθολογική και την αναδεικνύει μετά την έγχυση του σκιαγραφικού, με τη χαμηλή ενεργειακή εικόνα που παρουσιάζει την πυκνότητα των ιστών, αποσαφηνίζει την εικόνα περιοχών που παρουσιάζουν ύποπτη αγγείωση, βοηθώντας την αναγνώριση της κακοήθειας.

Είναι εξέταση γρήγορη που διαρκεί 10 - 15 λεπτά και γίνεται σαν μια απλή ψηφιακή μαστογραφία στην οποία έχει προηγηθεί χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού. Η ανάγνωσή της γίνεται εύκολα και γρήγορα, ενώ η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου πλησιάζουν της Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI). Οι διαγνωστικές ενδείξεις της μεθόδου είναι οι ιδιαίτερα πυκνοί μαστοί, μαστοί μετά από χειρουργεία (αυξητική – μειωτική μαστών αλλά και σε γυναίκες με ογκεκτομή), σε ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού (διερεύνηση άλλων εστιών που δεν έχουν απεικονιστεί, στον ίδιο ή και στον άλλο μαστό ) και σε ασαφή απεικονιστικά ευρήματα, ενώ η εξεταζόμενη δεν χρειάζεται να είναι σε συγκεκριμένη φάση του κύκλου της.

Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία SenoBright CESM, το Διαγνωστικό Εργαστήριο Μαστού της Βιοιατρικής είναι εξοπλισμένο με ένα ακόμη εργαλείο για την πρόληψη των παθήσεων του μαστού, παρέχοντας πολυδιάστατη διαγνωστική ακρίβεια.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ

Το υπερηχογράφημα αποτελεί βασική εξέταση στην ανίχνευση και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Αποτελεί δε την πρώτη εξέταση εκλογής σε γυναίκες κάτω των 35 ετών.
Στη Βιοιατρική, είμαστε εξοπλισμένοι με υπερηχογράφους τελευταίας τεχνολογίας υψηλής ευκρίνειας, με ικανότητα εκτέλεσης όλων των τεχνικών (Ψηφιακό 2D υπερηχογράφημα, έλεγχος της αιμάτωσης με έγχρωμο Doppler, 3D/4D υπερηχογράφημα απεικονίζει τρισδιάστατα μια μάζα για καλύτερη μελέτη των ορίων, του όγκου αυτής καθώς επίσης την καλύτερη συγκριτική παρακολούθηση στον επόμενο έλεγχο, Ελαστογραφία, μετρά την σκληρότητα μιας μάζας δίνοντας επιπλέον πληροφορία για τη φύση αυτής – αυξημένοι δείκτες σκληρίας = ύποπτη βλάβη) που απαιτούνται στην παθολογία του μαστού. Παράλληλα, το σύνολο των ακτινολόγων μας είναι άρτια καταρτισμένοι στην υπερηχογραφία του μαστού. Το υπερηχογράφημα του μαστού βοηθά όχι μόνο στην απεικόνιση αλλά και το χαρακτηρισμό ανωμαλιών, όπως μιας διόγκωσης που ανιχνεύθηκε ψηλαφητικά στο μαστό κατά τη διάρκεια μιας κλινικής εξέτασης του μαστού ή ενός ευρήματος που εντοπίσθηκε σε μια μαστογραφία προληπτικού ελέγχου.

Υπερηχογράφημα Έναντι Μαστογραφίας
Ενώ η ψηφιακή μαστογραφία είναι η εξέταση εκλογής για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, ορισμένες μορφές καρκίνου και άλλες ανωμαλίες δεν μπορούν να απεικονισθούν ή είναι δύσκολο να ερμηνευθούν με τη μαστογραφία. Ιδιαίτερα σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς (που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονος αδενικός ιστός και λιγότερο λίπος), το υπερηχογράφημα προληπτικού ελέγχου των μαστών έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σημαντική εξέταση συμπληρωματική της μαστογραφίας, βοηθώντας στην ανίχνευση μικρών καρκίνων του μαστού που διαφορετικά μπορεί να μην είναι ορατοί.

Το χρυσό τρίπτυχο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι:

Μαστογραφία
Υπερηχογράφημα
Κλινική εξέταση - ψηλάφηση

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η μαγνητική μαστογραφία αποτελεί μια συμπληρωματική στην κλασσική μαστογραφία απεικονιστική μέθοδο διερεύνησης του μαστού. Το Κεντρικό Εργαστήριο της Βιοιατρικής είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό Τομογράφο 3Tesla. Το σημαντικό πλεονέκτημα της μαγνητικής μαστογραφίας είναι η υψηλή ευαισθησία της, που βιβλιογραφικά αναφέρεται κυμαινόμενη μεταξύ 89% και 100%. Η ειδικότητα αντιθέτως της μεθόδου είναι χαμηλότερη και κυμαίνεται μεταξύ 37% και 97%.

Οι οδηγίες για την χρήση της μαγνητικής μαστογραφίας έχουν καθορισθεί από την ΑCR (American College of Radiology) και είναι οι ακόλουθες:

screening ασθενών υψηλού κινδύνου για νεοπλασία του μαστού (συμπληρωματικά με τη ψηφιακή μαστογραφία).Ασθενείς υψηλού κινδύνου θεωρούνται:

Ασθενείς με γονιδιακή επιβάρυνση ή έχοντες πρώτου βαθμού συγγένεια με ασθενείς φέροντες παθολογικά γονίδια (όπως ΒRCA1 και 2),ασθενείς που έχουν ακτινοβοληθεί στον θώρακα σε ηλικία μεταξύ 10 και 30 ετών, ασθενείς με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, ασθενείς με διεγνωσμένη με βιοψία άτυπη υπερπλασία των πόρων ή λοβιακό νεόπλασμα. 


Οι διαγνωστικές ενδείξεις της μαγνητικής μαστογραφίας είναι:

 Προεγχειρητική σταδιοποίηση για την αξιολόγηση της έκτασης της νόσου σε ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού (άλλες εστίες που δεν έχουν απεικονιστεί, στον ίδιο ή και στον άλλο μαστό – Πολυεστιακός – Πολυκεντρικός καρκίνος)
Διερεύνηση υποτροπής κακοήθειας του μαστού
Μεταστατική νόσος αγνώστου πρωτοπαθούς ή μεταστατική μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια
Παρακολούθηση μετεγχειρητικής εικόνας του μαστού
 Διερεύνηση αμφιβόλων ευρημάτων στη μαστογραφία, το υπερηχογράφημα ή και στην κλινική εξέταση.

Οι ενδείξεις της μαγνητικής μαστογραφίας συνεχώς εξελίσσονται και αυξάνονται, όσο συνεχίζεται η επιστημονική έρευνα. Απαραίτητη είναι η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, όπως και η χρήση της μεθόδου από ακτινολογική ομάδα διαθέτουσα γνώση και εμπειρία.

ΒΙΟΨΙΕΣ

Η βιοψία του μαστού απαιτείται κάθε φορά που κάποια ύποπτη περιοχή ανακαλύπτεται στο υπερηχογράφημα ή τη μαστογραφία (ή μετά από συμπληρωματικές απεικονιστικές τεχνικές). Στη Βιοιατρική ειδικοί ακτινολόγοι μας εκτελούν ελάχιστα επεμβατικές βιοψίες στην αίθουσα εξέτασης με τοπική αναισθησία.
Η τεκμηριωμένα σωστή διάγνωση σε κάθε ύποπτη βλάβη του μαστού μπορεί να γίνει μόνο ιστολογικά. Καθορίζει την ύπαρξη ή μη καρκινικών κυττάρων. Καθορίζει τον τύπο των καρκινικών κυττάρων, την επιθετικότητα (GRADE), τους ορμονικούς υποδοχείς, τους δείκτες πολλαπλασιασμού κλπ. Μόνο έτσι θα γίνει σωστός σχεδιασμός του θεραπευτικού σχήματός της όπως:

Χειρουργική αφαίρεση ή παρακολούθηση (σε καλοήθεις βλάβες ή με κυτταρικές ατοπίες)
Χρήση ή όχι προεγχειρητικής χημειοθεραπείας
Χειρουργικός σχεδιασμός πχ. ογκεκτομή, τμηματεκτομή, μαστεκτομή, αφαίρεση λεμφαδένα φρουρού, λεμφαδενικός καθαρισμός κλπ
Χρήση διεγχειρητικής ακτινοβολίας (βραχυθεραπεία)

Υπερηχογραφικά Κατευθυνόμενες Βιοψίες
Επειδή οι υπέρηχοι επιτρέπουν σε πραγματικό χρόνο την απεικόνιση του μαστού χωρίς τη συμπίεση και την ακτινοβολία που απαιτεί η μαστογραφία, αποτελούν μια ιδανική τεχνική ώστε να λάβουμε δείγμα ιστού, παρακολουθώντας και καθοδηγώντας μια βελόνα βιοψίας στην ύποπτη περιοχή ώστε να πραγματοποιηθεί λήψη υλικού.
ΟΛΕΣ σχεδόν οι βιοψίες του μαστού πρέπει να εκτελούνται με Core Biopsy (Λήψη τεμαχίου ιστού με ειδική κοπτική βελόνα για ιστολογική εξέταση). FNA (αναρρόφηση κυττάρων με λεπτή βελόνα για κυτταρολογική εξέταση) γίνεται σε περιπτώσεις ύπαρξης complex – επιπλακείσας κύστης ή ύποπτου μασχαλιαίου λεμφαδένα.
Μια FNA μπορεί να γίνει είτε για διαγνωστικούς λόγους (διευκρίνιση της φύσης της βλάβης) ή για θεραπευτικούς λόγους (προκειμένου η εξεταζόμενη να απαλλαγεί από μια επώδυνη κύστη). Η FNA αποτελεί ιατρική πράξη γρήγορη, ανώδυνη και χωρίς ουλές.

Στερεοτακτική Βιοψία
Η στερεοτακτική βιοψία διενεργείται σε περιπτώσεις όπου η ύποπτη περιοχή δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή με την κλινική εξέταση ή με υπερήχους. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε τον στερεοτακτικό ψηφιακό μαστογράφο (στη Βιοκλινική Αθηνών) που με δύο λήψεις από διαφορετική γωνία υπολογίζει τη θέση της βλάβης, με ακρίβεια χιλιοστού. Στη συνέχεια, ειδικός ακτινοδιαγνώστης μαστού μας προσδιορίζει την ακριβή θέση της βλάβης και τοποθετεί ακριβώς τη βελόνα βιοψίας στην περιοχή, και λαμβάνει δείγμα ιστού από το μαστό. Αναρροφητική βιοψία σε κύστη μαστού Ψηφιακό υπερηχογράφημα σε μάζα μαστού Τρισδιάστατο (3D) υπερηχογράφημα σε καρκίνο μαστού. Κατευθυνόμενη με υπερήχους βιοψία μάζας μαστού, με την κόπτουσα βελόνα βιοψίας εντός της Σε περιπτώσεις βλάβης του δέρματος ή της θηλής του μαστού γίνεται ειδική βιοψία πχ. Punch biopsy.

Εντοπισμός με Σύρμα - Οδηγό (Hook wire)
Μερικές φορές, η φύση μιας ύποπτης περιοχής δεν είναι δυνατό να διευκρινισθεί μέσω μιας βιοψίας με βελόνα, είτε λόγω της θέσης της, είτε επειδή το υλικό δεν είναι διαγνωστικό. Στις περιπτώσεις αυτές, ένα λεπτό σύρμα οδηγείται μέσα στον μαστό μέσω υπερήχων ή στερεοτακτικού μαστογράφου, το οποίο και αφαιρείται μαζί με την ύποπτη περιοχή του μαστού με ανοικτή χειρουργική βιοψία. Στη Βιοιατρική, εντοπισμός με σύρμα - οδηγό μπορεί να εκτελεστεί σε συνεννόηση με τον χειρουργό μαστού αμέσως πριν το χειρουργείο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία της ασθενούς.

 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η κυτταρολογική εξέταση μαστού είναι χρήσιμη μέθοδος στην πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση των νεοπλασματικών και μη νεοπλασματικών παθήσεων του μαστού και επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

Έκκριμα θηλής (όταν υπάρχει).
Σε υλικό παρακέντησης (FNA) από κυστικές αλλοιώσεις μαστού.
Σε υλικό παρακέντησης (FNA) από ογκίδια, ψηλαφητά ή μη-ψηλαφητά.
Σε εντυπώματα μαστού από εξωτερική αλλοίωση (βλάβη), δέρματος ή θηλής μαστού.

Η παρακέντηση (FNA) μαστού αποτελεί εξέταση πρώτης διαγνωστικής προσέγγισης, επιβεβαιώνει την καλοήθη ή κακοήθη αλλοίωση και συμβάλλει στην παρακολούθηση των ασθενών, με τον έλεγχο πιθανής υποτροπής ή μετάστασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση της διαγνωστικής προσέγγισης των αλλοιώσεων του μαστού είναι η συσχέτιση με την κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο, χρησιμοποιείται δε ενιαία διαγνωστική ταξινόμηση, απαραίτητη για καταχώρηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Όταν κριθεί απαραίτητο, επί διφορούμενων κυτταρολογικών εκτιμήσεων, διενεργείται Core Biopsy (λήψη ιστικού τεμαχιδίου), για ακριβή ταυτοποίηση της αλλοίωσης, με ιστολογική εξέταση.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η ιστοπαθολογική διερεύνηση των αλλοιώσεων του μαστού περιλαμβάνει:

Την τεχνική της ταχείας βιοψίας (τομές κρυοστάτη), η οποία διενεργείται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και συμβάλλει καθοριστικά στον καθορισμό της καλοήθους ή κακοήθους φύσης μίας αλλοίωσης, στην εκτίμηση των εγχειρητικών ορίων της και βεβαίως, όποτε και αν χρειασθεί, στην ανίχνευση μεταστατικών εστιών κυρίως στους λεγόμενους «φρουρούς» λεμφαδένες. Με τις πληροφορί- ες αυτές αποφασίζονται οι περαιτέρω κατάλληλοι επεμβατικοί χειρισμοί.

Την «κανονική» ιστολογική εξέταση μονιμοποιημένου υλικού. Αυτή μπορεί να αφορά σε:

- υλικό βιοψίας δια λεπτής ή κόπτουσας βελόνης (συχνά πριν τη χειρουργική επέμβαση) και
- χειρουργικό παρασκεύασμα ογκεκτομής και απλής ή ριζικής μαστεκτομής.

In situ υβριδισμός, Dual ISH της Ventana σε περιστατικό καρκίνου του μαστού, χωρίς γονιδιακή ενίσχυση του HER2/neu (με μαύρο: ο ιχνηθέτης για το HER2/neu, με κόκκινο: ο ιχνηθέτης αναφοράς για το Chr17)

Η κανονική ιστολογική εξέταση σε υλικό βιοψίας δια λεπτής ή κόπτουσας βελόνης οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ασφαλή διάγνωση περί της κακοήθειας ή καλοήθειας μίας βλάβης και παρέχει με τη βοήθεια των τεχνικών ιστοχημείας, ανοσοϊστοχημείας και υβριδισμού (FISH, SISH ή CISH), πολλές πολύτιμες πληροφορίες για τον ιστολογικό τύπο/υπότυπο της επεξεργασίας κατά WHO, για τον ιστολογικό βαθμό κακοηθείας (Grade), την τυχόν ύπαρξη διήθησης αγγείων, αλλά και για τον καθορισμό συγκεκριμένων προγνωστικών (προβλεπτικών) και θεραπευτικών δεικτών, όπως οι οιστρογονικοί, οι προγεστερονικοί υποδοχείς, ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού, η ανίχνευση της ενίσχυσης ή όχι του ογκογονιδίου Her-2/c-erbB2 ή της μετάλλαξης της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης p53, η ύπαρξη τριπλά αρνητικών ανοσοφαινοτυπικά όγκων (triple negative carcinomas) κ.λ.π.

Η κανονική ιστολογική εξέταση σε ευρύτερο χειρουργικό υλικό ογκεκτομής, απλής ή ριζικής μαστεκτομής - πλην των ανωτέρω πληροφοριών οι οποίες είναι μάλιστα πλέον ασφαλείς αφού οι ειδικές τεχνικές διενεργούνται σε περισσότερο και αντιπροσωπευτικότερο υλικό – παρέχουν, επίσης, επιπλέον χρήσιμες για τους περαιτέρω χειρισμούς πληροφορίες, που αφορούν στην ακριβή εκτίμηση του μεγέθους της αλλοίωσης, στην τυχόν πολυεστιακή ανάπτυξή της, στην ακριβή απόστασή της από τα εγχειρητικά όρια, στις τυχόν διηθήσεις της επιδερμίδας ή/και της θηλής, αλλά και στην ύπαρξη άλλων συνοδών αλλοιώσεων στον παρακείμενο της νεοπλασματικής βλάβης μαζικό αδένα.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ BRCA1-2

Γονιδιακός Έλεγχος BRCA1-2 για τον Καρκίνο του Μαστού / Ωοθηκών
Ο καρκίνος του μαστού/ωοθηκών αποτελεί το 25% του συνόλου των διαγνωσμένων καρκίνων στο γυναικείο φύλο. Η κληρονομική μορφή του καρκίνου του μαστού/ωοθηκών αποτελεί το 5 - 10% των περιπτώσεων και είναι ξεκάθαρο ότι συνδέεται με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1-2. Η παρουσία μεταλλάξεων στα BRCA1-2 και η ανίχνευσή τους, επιβεβαιώνει την κληρονομική προδιάθεση του ατόμου για να αναπτύξει καρκίνο του μαστού/ ωοθηκών στο μέλλον (50 - 85% πιθανότητα). Επίσης, η επιρροή του τρόπου ζωής και οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του καρκίνου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα άτομο που είναι φορέας μετάλλαξης στα συγκεκριμένα γονίδια να μην αναπτύξει τελικά καρκίνο. Όπως επίσης, και άτομο χωρίς μεταλλάξεις στα συγκεκριμένα γονίδια μπορεί να αναπτύξει σποραδικής μορφή καρκίνου του μαστού.

Ο ρόλος των γονιδίων BRCA1-2
Τα γονίδια BRCA1-2 είναι ογκοκατασταλτικά γονίδια, με επιδιορθωτικό ρόλο στην καταστροφή του DNA. Μεταλλάξεις που χαλάνε την λειτουργία τους, μπορεί να οδηγήσουν το κύτταρο να γίνει καρκινικό. Οι μεταλλάξεις που εμφανίζονται στα γονίδια BRCA1-2 κληρονομούνται με επικρατή αυτοσωμικό τρόπο και με υψηλή διεισδυτικότητα. Φορείς μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1-2 έχουν αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου μαστού/ωοθηκών καθώς και άλλων μορφών καρκίνου.

Γενετικός Έλεγχος
Ένα ολοκληρωμένο ιστορικό είναι απαραίτητο για να αξιολογηθεί κάποιος εάν πληροί τα κριτήρια για τον γενετικό έλεγχο των γονιδίων BRCA1-2. Με τον πρώιμο γενετικό έλεγχο και την ανίχνευση μεταλλάξεων, υπάρχει η δυνατότητα προληπτικών ενεργειών που θα οδηγήσουν σε καλύτερη πρόγνωση του εξεταζόμενου. Συνίσταται, και το ίδιο ακριβώς συνιστά και η Βιοιατρική, όλοι οι γενετικοί έλεγχοι να συνοδεύονται από γενετική συμβουλευτική, πριν και μετά τον έλεγχο, μαζί με τον θεράποντα Ιατρό καθώς και ψυχολογική καθοδήγηση του εξεταζόμενου.

Κριτήρια που Συνάδουν σε Γενετικό Έλεγχο των Γονιδίων BRCA1-2
Γυναίκες διαγνωσμένες με καρκίνο του μαστού ή/και ωοθηκών και οικογενειακό ιστορικό
Γυναίκες με συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού, με διαγνωσμένο καρκίνο μαστού ή/και ωοθηκών
Γυναίκες με 1ου βαθμού συγγένεια με άτομο διαγνωσμένο με καρκίνο του μαστού αμφίπλευρα ή με ηλικία κάτω των 50 ετών
Άνδρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού/ωοθηκών

Περισσότερα κριτήρια βρίσκονται στις διεθνής οδηγίες του NCCN clinical practices for patients.

Ο γονιδιακός έλεγχος των γονιδίων BRCA1-2 γίνεται με αλληλούχιση νέας γενιάς (NextGenerationSequencing – NGS) με το σύστημα 454 JUNIORNext Generation Sequencer της εταιρίας ROCHE, το οποίο μπορεί να εκτελεί την ανάγνωση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας πολλές φορές, αυξάνοντας έτσι την ορθότητα της αλληλούχισης και την ακρίβεια, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στον γονιδιακό έλεγχο εκτός της πλήρους ανάλυσης της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των γονιδίων BRCA1-2 περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των μικροδιπλασιασμών και μικροελλείψεων που αφορούν τα δύο εξεταζόμενα γονίδια αλλά και την πιο συχνή έλλειψη του γονιδίου CHEK2.


ENDOPREDICT

Με περίπου 400.000 νέα περιστατικά κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ο καρκίνος του μαστού είναι μια από τις πιο κοινές μορφές καρκίνου στις γυναίκες. Αλλά χάρη στην εντατική έρευνα και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται επιτυχώς. Σε συνδυασμό με τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις ακτινοθεραπείες, διάφορες λεγόμενες συστημικές θεραπείες είναι διαθέσιμες. Η έμφαση δίνεται στη χημειοθεραπεία, τις αντι-ορμόνες και τα αντισώματα.

Καθοριστικοί παράγοντες για τη σωστή επιλογή της θεραπευτικής στρατηγικής είναι οι μοριακοί δείκτες (βιοδείκτες) όπως οι ορμονικοί υποδοχείς και ο υποδοχέας του αυξητικού παράγοντα HER2/Neu.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, όγκοι αρνητικοί σε ορμονικούς υποδοχείς (HR) ή θετικοί στο HER2/Neu συνήθως αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία, η οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον περιορισμό αυτών των δύο τύπων του όγκου. Σε ασθενείς με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς και αρνητικούς στον υποδοχέα HER2/Neu καρκίνο του μαστού, η χημειοθεραπεία προσφέρει λιγότερα οφέλη.

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει περίπου το 65% όλων των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Δεδομένου ότι οι κλασικές διαγνωστικές μέθοδοι δεν επιτρέπουν να κρίνουμε με σαφήνεια ποιά θεραπεία είναι η κατάλληλη, καθώς η πλειοψηφία αυτών των ασθενών λαμβάνει χημειοθεραπεία ως πρόληψη απλώς “για να είναι στην ασφαλή πλευρά”. Έτσι, πολλοί ασθενείς «υπερθεραπεύονται».

Το EndoPredict®, είναι ένας γενετικός έλεγχος γονιδίων τα οποία εμπλέκονται στον καρκίνο του μαστού παρέχοντας σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες έναντι των άλλων κλασικών διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται συνήθως. Η εξέταση επιτρέπει τη διάκριση των ομάδων ασθενών σε υψηλού και σε χαμηλού κινδύνου, οι οποίοι μπορούν να αναμένουν επιβίωση χωρίς μεταστάσεις για τουλάχιστον δέκα χρόνια με μια πιθανότητα άνω του 95%, μετά από αποκλειστικά αντι-ορμονική θεραπεία για πέντε χρόνια (χωρίς ακτινοθεραπεία).

Τα κριτήρια επιλογής των εξεταζομένων για να κάνουν την εξέταση EndoPredict® είναι να έχουν θετικό αποτέλεσμα στους ορμονικούς υποδοχείς και αρνητικό αποτέλεσμα στον υποδοχέα HER2. Το EndoPredict®, με άλλα λόγια βοηθά στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και την αποφυγή της υπερθεραπείας.< Πίσω στα τμήματα

 

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ