Καρδιολογικό Συνέδριο µε τη χορηγία του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Με µεγάλη επιτυχία διενεργήθηκε στις Σπέτσες η 1η Επιστηµονική Συνάντηση «Σύγχρονες Προσεγγίσεις Κλινικής Καρδιολογίας», στις 14-16 Ιουνίου 2019. Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την επιστηµονική επιµέλεια της Εταιρείας Πρόληψη Καρδιαγγειακής Νόσου σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας. Σηµαντική συµµετοχή είχε και το Τµ. Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηµατοδότησης της Βιοκλινικής Αθηνών, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν οι σύγχρονες εξελίξεις και το επιστηµονικό έργο του Τµήµατος στον τοµέα της κατάλυσης (ablation) της κολπικής µαρµαρυγής, που προσφάτως έγινε αντικείµενο δηµοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Ο Επιστηµονικός ∆ιευθυντής του Τµ. Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηµατοδότησης της Βιοκλινικής Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας, κ. Παναγιώτης Ιωαννίδης, ανέφερε: «Θελήσαµε στη θεµατολογία του συνεδρίου να καλύψουµε µε τον επαρκέστερο τρόπο θέµατα αιχµής της σύγχρονης κλινικής και επεµβατικής καρδιολογίας». Στο συνέδριο, από µέρους του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Σπανός, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Γεώργιος Σπανός και ο Σύµβουλος ∆ιοίκησης, Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικής Πανεπιστηµίου Πειραιώς, κ. Σωτήρης Μπερσίµης