Καρδιολογικό Τμήμα

H ηλεκτροκαρδιογραφική μελέτη της καρδιακής λειτουργίας και η δυναμική απεικόνιση του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν ανώδυνους, αναίμακτους και αποτελεσματικούς τρόπους, με τους οποίους αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το καρδιολογικό τμήμα του Ομίλου Βιοιατρική διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό άριστης επιστημονικής κατάρτισης για τη διενέργεια των παρακάτω εξετάσεων:

Hλεκτροκαρδιογράφημα, σε συνδυασμό με καρδιολογική εκτίμηση.

Holter ρυθμού καρδιάς 24ώρου

Στα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πραγματοποιείται καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, με Holter ρυθμού καρδιάς 24ώρου . Η εξέταση αυτή καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ με τη χρήση παραπεμπτικού.

Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα (X-Scribe της Mortara).

Holter πιέσεως/24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, με ταυτόχρονη σήμανση των διακυμάνσεων της καρδιακής συχνότητας.

Yπερηχογραφήματα καρδιάς και αγγείων, με τους υπερσύγχρονους ψηφιακούς υπερη χοτομογράφους EPIQ 5 και Sonos 7500 CT της Philips, με δυνατότητα έγχρωμης απεικόνισης ροής ενδοκαρδιακώς, αρτηριών και φλεβών. Επίσης, την τρισδιάστατη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των καρδιακών δομών και την εκτίμηση της λειτουργικότητας της καρδιάς με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (Δευτέρα Αρμονική, TDI φασματικό και έγχρωμο). Καρδιές γίνονται, επίσης, από τα μηχανήματα PHILIPS IU22 και SIEMENS X700.

Σπινθηρογραφικός έλεγχος μυοκαρδίου με Tl-201 και ταυτόχρονη δυναμική εξέταση της καρδιακής λειτουργίας, με κλασικό τρόπο (κυλιόμενο τάπητα) ή φαρμακευτική δοκιμασία κόπωσης (Dipiridamole ή Adenosine).

Αξονική Τοµογραφία Καρδιάς CCT

Η Αξονική Τομογραφία Καρδιάς αποτελεί μία αναίμακτη αξονική τομογραφία, με την οποία ελέγχεται η καρδιά και τα αγγεία της καθώς και οι στεφανιαίες αρτηρίες.

Stress echo-Αξιόπιστη Διάγνωση Καρδιακών Παθήσεων

Το Stress Echo παρέχει αξιόπιστη διάγνωση καρδιακών παθήσεων, όπως ισχαιμική καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια, με προηγμένη τεχνολογία και εξειδικευμένη ιατρική προσέγγιση.

MRI καρδιαγγειακού συστήµατος