Κλασική Ακτινολογία

Στο Τμήμα Κλασικής Ακτινολογίας πραγματοποιείται όλο το φάσμα των απλών ακτινογραφιών, σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος, με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, όπως το σύγχρονο ψηφιακό ακτινοσκοπικό σύστημα Essenta DR της Philips.

Σε όλες τις εξετάσεις τηρούνται αυστηρά μέτρα ακτινοπροστασίας.

← Περισσότερα Τμήματα