Κλινικής Χημείας

Στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, εκτελείται ένας μεγάλος αριθμός αναλύσεων στο αίμα και στα ούρα, καθώς και σε βιολογικά υγρά όπως αρθρικό, πλευριτικό, σπερματικό, εγκεφαλονωτιαίο, ασκητικό και υγρό παγκρεατικής κύστης.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται αφορούν το λιπιδαιμικό προφίλ, τον πλήρη έλεγχο της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα και έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση καθώς και την παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής.

Τα πρωτοποριακά τελευταίας τεχνολογίας συστήματα αυτοματοποίησης που λειτουργούν στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, διασφαλίζουν ταχύτητα, αποδοτικότητα (3500 αναλύσεις την ώρα) αλλά πάνω απ’ όλα αξιοπιστία (δυνατότητα επισήμανσης για περαιτέρω έλεγχο των ακατάλληλων δειγμάτων πχ.πήγμα).

Η ορθή βαθμονόμηση και ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας ακολούθως, ο οποίος καταγράφεται μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πληροφοριακού συστήματος, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των αποτελεσμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας είναι:

  • Χρωματομετρική
  • Ενζυμική κινητική
  • Ιοντοεπιλεκτικά  ηλεκτρόδια
  • UV Method
  • Ανοσοθολοσιμετρία
  • KIMS (Kinetic interaction of microparticles in a solution)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας απασχολούνται 10 Βιολόγοι, 1 Χημικός και 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.

Υπεύθυνος: Πηνελόπη Βασιλάκη, Bsc Βιολόγος