Παρουσίαση και βράβευση εργασίας στο 3ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο

Αλέξανδρος Λέκας MD, Ph.D,

FEBU Χειρουργός, Ουρολόγος – Ανδρολόγος,

μέλος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, Επιστημονικός Συνεργάτης

03/06/16 – 1min. read

Αντιμετώπιση λεμφικών κύστεων πέους και οσχέου με χρήση laser

Βιοκλινικής Αθηνών Σκοπός της εργασίας:
 Oι λεμφικές κύστες του οσχέου και του πέους εμφανίζονται σε ασθενείς με πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές λεμφοίδημα οσχέου και τις περισσότερες φορές επιφέρουν επιπρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση στον ασθενή, αφού προκαλούν επιπλέον δυσμορφία στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η χρήση laser είναι ευρέως γνωστή στην αντιμετώπιση σμηγματογόνων κύστεων οσχέου, όπως και σε περιπτώσεις φίμωσης, βραχέος χαλινού και ΗPV πέους και οσχέου με μηδενικό πόνο και άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Μελετήσαμε την προοπτική αντιμετώπισης λεμφικών κύστεων του οσχέου κα του πέους με τη χρήση laser και παρουσιάζουμε τα πρώτα αποτελέσματα.

Υλικό και μέθοδος: Το υλικό μας αποτελείται από ασθενείς με λεμφοίδημα οσχέου και πέους και οι οποίοι παρουσίαζαν πολλαπλές κύστες στο όσχεο και στο πέος. Από τη διαδικασία αποκλείστηκαν 2 ασθενείς οι οποίοι είχαν παρουσιάσει πρόσφατη δερματική λοίμωξη οσχέου και στους οποίους συστήθηκε πρώτα η αντιμετώπιση της λοίμωξης και ακολούθως η laser θεραπεία των κύστεων.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν αρχικά σε καυτηριασμό με laser των κύστεων με τοπική αναισθησία. Ο μέσος χρόνος της συνεδρίας ήταν 26 min (από 19 έως 29 min), ανάλογα με τον αριθμό των βλαβών. Σε 3 από αυτούς χρειάστηκε να γίνει επαναληπτική συνεδρία 2 μήνες μετά, η οποία είχε μέσο χρόνο διάρκειας 7 min (6-8 min), με τον αριθμό των κύστεων να είναι σαφώς μικρότερος.

Όλοι οι ασθενείς ανέχθηκαν πολύ καλά τη διαδικασία. Μετεγχειρητικά η φροντίδα περιελάμβανε τοπικές πλύσεις, χρήση τοπικής αντιβιοτικής κρέμας και επανέλεγχο την 7η μέρα και έναν μήνα μετά. Κανένας από τους ασθενείς δεν εμφάνισε μετεγχειρητική λοίμωξη. Το αισθητικό αποτέλεσμα κρίθηκε από πολύ καλό ως εντυπωσιακό, σύμφωνα με ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσαν έναν μήνα μετά τη θεραπεία.

Συμπεράσματα: Η χρήση laser μπορεί να αποτελέσει 1ης γραμμής θεραπεία για την αντιμετώπιση των λεμφικών κύστεων του πέους και του οσχέου, αφού και ανώδυνη είναι και επιφέρει άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα αλλά και μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα υποτροπής αυτών.