Μαγνητική & Αξονική Τομογραφία

Στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας εξετάζονται παιδιά από την πρώτη ημέρα της ζωής τους μέχρι την ολοκλήρωση της εφηβείας.

Πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις του μαγνητικού συντονισμού και χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης όπως:

  ➢ Μαγνητική Φασματοσκοπία
  ➢ Μελέτη Τανυστή Διάχυσης (DTI)
  ➢ Δεσμιδογραφία (Tractography)
  ➢ Τεχνικές Αιμάτωσης (Perfusion)
  ➢ Τεχνικές εγκεφαλικής ογκομετρίας και μελέτης ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
  ➢ Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία και άλλες, για τη μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος

Στις ειδικές εξετάσεις του σώματος με MRI περιλαμβάνονται:

  ➢ Ολόσωμη Μαγνητική Τομογραφία
  ➢ Μαγνητική Ουρογραφία
 
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας της General Electric (GE) Healthcare για Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία. Το Τμήμα Μαγνητικής & Αξονικής Τομογραφίας διαθέτει τους κορυφαίους αξονικούς DISCOVERY CT750 Highon (64 τομών) της GE και SOMATOM P (64 τομών) της Siemens κύρια χαρακτηριστικά των οποίων είναι η τεράστια μείωση της δόσης ακτινοβολίας (έως και 83%) που δέχεται ο εξεταζόμενος, η δυνατότητα εκτέλεσης φασματικής απεικόνισης (Spectral Imaging) και η ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας. Οι εξαιρετικές δυνατότητες του συστήματος γίνονται ιδιαιτέρως εμφανείς:

  ➢ στα εξειδικευμένα, χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, παιδιατρικά πρωτόκολλα
  ➢ στις αξονικές αγγειογραφίες σε ολόκληρο το σώμα
  ➢ στην αξονική κολονογραφία (εικονική κολονοσκόπηση)

Εκτός από διαγνωστικούς ελέγχους πραγματοποιούνται Καθοδηγούμενες Επεμβατικές Τεχνικές, όπως βιοψίες και παρακεντήσεις σε παιδιά κάθε ηλικίας.

← Περισσότερα Τμήματα