Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ελέγχου Για Τον Κορωνοϊό SARS-COV-2

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει πλήρη και αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία για τον έλεγχο της λοίμωξης από SARS COV-2, σε κάθε στάδιο της πανδημίας και στον εμβολιασμό. 

Τα προγράμματα BIOMED COVID-19 περιλαμβάνουν διαφορετικούς συνδυασμούς εργαστηριακών εξετάσεων, που δίνουν τη δυνατότητα πλήρους διερεύνησης ενός πιθανού κρούσματος COVID-19. 

Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να ανιχνεύσουν αν έχει προηγηθεί λοίμωξη από SARS-COV-2, να διαγνώσουν τυχόν ενεργή νόσο COVID-19 αλλά και να αξιολογήσουν την πορεία νόσου και το επίπεδο βαρύτητας των κλινικών συμπτωμάτων.

Επιπλέον, με τις εξετάσεις αυτές, μπορεί να εκτιμηθεί αν ένα υγιές άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί, είναι πιθανό να έχει νοσήσει στο πρόσφατο παρελθόν από κορωνοϊό, αν νοσεί τη στιγμή της εξέτασής αλλά και αν έχει κάποιες αδιάγνωστες αλλεργικές προδιαθέσεις. 

Πλήρης έλεγχος αντισωμάτων COVID-19

Στα Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικής ανίχνευσης όλων των αντισωμάτων (IgM, IgG και IgA) που παράγει ο οργανισμός ως άμυνα έναντι του νέου κορωνοϊού SARS COV-2

Τα αντισώματα IgM παράγονται από το ανοσοποιητικό αρκετά γρήγορα και παρέχουν την άμυνα πρώτης γραμμής κατά τη διάρκεια της ενεργούς λοίμωξης. Τα αντισώματα IgA, δείχνουν μια πρόσφατη λοίμωξη από τον ιό και παραμένουν σταθερά σε επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα από τα IgM. Τα αντισώματα IgG παράγονται αργότερα κατά τη διάρκεια της λοίμωξης, παραμένουν σταθερά για αρκετό χρονικό διάστημα και η ανίχνευση τους υποδηλώνει προηγούμενη επαφή του ατόμου με τον ιό, ενώ σχετίζονται άμεσα και με την ανάπτυξη ανοσίας στον ιό.  

Στην παρούσα φάση της πανδημίας, πέραν της ποιοτικής ανίχνευσης αντισωμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ποσοτικός προσδιορισμός των IgG αντισωμάτων, αφού πρόκειται για τα αντισώματα που «χτίζουν» τη μακροπρόθεσμη ανοσία του οργανισμού έναντι του κορωνοϊού. Η μέτρηση αυτών των αντισωμάτων μας προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ικανότητα άμυνας του οργανισμού μας και το επίπεδο ανοσίας έναντι στον SARS-Cov-2. 

Ιδιαίτερη αξία έχει η μέτρηση των anti-spike IgG αντισωμάτων, τα οποία δρουν κατά της ακιδικής πρωτεΐνης S του κορωνοϊού μέσω της οποίας γίνεται η προσκόλληση και είσοδος του ιού στα ανθρώπινα κύτταρα. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των anti-spike IgG αντισωμάτων είναι χρήσιμος για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ανοσοποίησης μετά τον εμβολιασμό έναντι του SARS COV-2.

Η ανίχνευσή των αντισωμάτων διενεργείται με αιμοληψία, με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εξεταζόμενους και τους εργαζομένους.