Τμήμα Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων

παρακέντηση με βελόνα (FNA-FNB) έχει καθιερωθεί ως εξέταση εκλογής στην καθημερινή κλινική πράξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διερεύνησης πιθανής κακοήθειας μιας βλάβης, λόγω της απλότητάς της, της υψηλής διαγνωστικής της ακρίβειας και της ασφάλειάς της. Η αλματώδης ανάπτυξη στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης τα τελευταία χρόνια, δίνει σήμερα τη δυνατότητα κατευθυνόμενης παρακέντησης υπό απεικονιστική καθοδήγηση, σε επιλεγμένα σημεία με εκπληκτική ακρίβεια. Εξοπλισμένη με απεικονιστικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και επανδρωμένη από έμπειρους ιατρούς στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η Βιοιατρική ξεκίνησε πρώτη πανελλαδικά το 1996 την λειτουργία αυτού του σημαντικού τμήματος, το Τμήμα Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων.

Η μέθοδος καθοδήγησης στην Βιοιατρική είναι οι υπέρηχοι. Γίνεται χρήση υψίσυχνων κεφαλών (High Resolution Ultrasonography) για επιφανειακά όργανα (θυρεοειδής, μαστός, τραχηλικοί λεμφαδένες, μαλακά μόρια), κεφαλών χαμηλών συχνοτήτων για εν τω βάθει όργανα (ήπαρ, πάγκρεας, νεφροί, κοιλιακές μάζες), ή διορθικών κεφαλών με προσαρμοσμένο οδηγό βελόνας προκειμένου για παρακεντήσεις προστάτου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, παράλληλα με την υπερηχογραφικη μελέτη, εκτελείται ανάλυση με έγχρωμο Doppler για μελέτη της αιμάτωσης της βλάβης και αποφυγής επιπλοκών, καθώς επίσης και ελαστογραφική ανάλυση όπου είναι εφικτό.

Ενδεικτικά, εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι οι παρακάτω:

 Αναρροφητική βιοψία με λεπτή βελόνα (FNA) για κυτταρολογική εξέταση του δείγματος (Θυρεοειδής, μαστός τραχηλκοί λεμφαδένες, κ.ά.)
 Λήψη υλικού με κοπτική βελόνα (Core Biopsy) για ιστολογική εξέταση (Μαστός, προστάτης, ήπαρ,κ.ά.).
 Αναρρόφηση υλικού με λεπτή βελόνα (FNA) και προσδιορισμός των επιπέδων διαφόρων ορμονών στο έκπλυμα της βελόνης παρακέντησης.
 Αναρρόφηση υλικού με λεπτή βελόνα (FNA) και γονιδιακός έλεγχος του εκπλύματος της βελόνης παρακέντησης (π.χ. έλεγχος μετάλλαξης BRAF V600E).
 Κατευθυνόμενη λήψη αίματος από φλεβίδιο μορφώματος (π.χ. υπόνοια αδενώματος παραθυρεοειδούς) με έγχρωμη υπερηχογραφική καθοδήγηση και λεπτή βελόνα (sampling) και προσδιορισμός των επιπέδων ορμονών από το συγκεκριμένο μόρφωμα.
 Κατευθυνόμενη παροχέτευση κυστικών μορφωμάτων και έλεγχος για πλήρη εκκένωση του υγρού (Όζοι θυρεοειδούς, κύστεις νεφρού, αποστήματα).
 Σκληροθεραπεία με έγχυση απόλυτης αλκοόλης σε υποτροπιάζοντες κυστικούς όζους του θυρεοειδούς.
 Εντοπισμός αψηλάφητων βλαβών στον μαστό με τοποθέτηση σύρματος οδηγού (Hook wire) για χειρουργική βιοψία.

Τμήμα Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων