Ποσοτικός Προσδιορισμός ειδικών IGG αντισωμάτων

03/02/21 – 1min. read

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διενεργούν Ποσοτικό Προσδιορισμό ειδικών IGG αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης της ακίδας (spike S1/S2) του ιού SARS-CoV-2, που προκαλεί τη νόσο Covid-19. 

Η παρουσία ειδικών αντισωμάτων IgG επιτρέπει την αναγνώριση ατόμων που έχουν μολυνθεί στο παρελθόν. Πρόκειται για τα αντισώματα που «χτίζουν» τη μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ανοσία του οργανισμού κατά του νέου ιού. 

Η ειδική εξέταση που πραγματοποιείται στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δεν ανιχνεύει απλώς τα IGG αντισώματα, αλλά προσδιορίζει και την ποσότητα αυτών των αντισωμάτων κατά τη δεδομένη στιγμή. 

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση της ανοσίας στο γενικό πληθυσμό καθώς και στην παρακολούθηση των αντισωμάτων κατόπιν εμβολιασμού. 

Ο προσδιορισμός των ειδικών IGG αντισωμάτων γίνεται με απλή αιμοληψία η οποία δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. Για την ανάλυση, τα Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ χρησιμοποιούν μια πλήρως αυτοματοποιημένη δοκιμασία με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας (CLIA),  η οποία έχει σχεδιαστεί για την ποσοτική ανίχνευση αντισωμάτων στην περιοχή δέσμευσης του υποδοχέα (RBD) της πρωτεΐνης S, τα οποία πιστεύεται ότι εξουδετερώνουν τον κορωνοϊό και δημιουργούν ανοσία. 

Το RNA του SARS-CoV-2 κωδικοποιεί τέσσερις δομικές πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεΐνης στην ακιδική περιοχή (S), της μεμβράνης (Μ), του περιβλήματος (Ε) και της νουκλεοκαψιδικής (Ν) με την πρωτεΐνη S να αποτελείται από δύο λειτουργικές υπομονάδες  S1 και S2.

Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι τα αντισώματα ορού και πλάσματος παράγονται έναντι των δομικών πρωτεϊνών (RBD, S και N), με τα αντισώματα να εμφανίζονται από λίγες ημέρες έως λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Ένα μεγάλο εύρος εμβολίων Covid-19 χρησιμοποιεί τεχνικές που προκαλούν απόκριση των αντισωμάτων έναντι της ακιδικής πρωτεΐνης.

Η εξέταση γίνεται χωρίς ραντεβού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τόσο για τους αιμολήπτες όσο και για τους εξεταζόμενους, και το αποτέλεσμα μπορεί να δοθεί αυθημερόν για λήψεις μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι, διαφορετικά αποστέλλεται την επόμενη ημέρα ηλεκτρονικά.