6ο Συνέδριο Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική

06/08/18 – 1min. read

Στις 6-8 Οκτωβρίου 2017 έλαβε χώρα το 6ο Συνέδριο Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική στο Πολεµικό Μουσείο της Αθήνας. Το συνέδριο διοργάνωσε η Ένωση Επαγγελµατιών Ακτινολόγων Απεικονιστών Ελλάδος. Στο συνέδριο αυτό στη συνεδρία του πεπτικού και ουροποιητικού προήδρευσε ο συνεργάτης µας ακτινολόγος κ. Μ. Τσαγκατάκης

Στη συνεδρία ΚΝΣ – κεφαλή και τράχηλος µε θέµα τα γλοιώµατα του εγκεφάλου ο ακτινολόγος κ. Π. Τούλας ήταν βασικός οµιλητής µε θέµα τη βασική απεικόνιση γλοιωµάτων.